Gå til hovedindhold

Håndtering af bygge- og anlægsaffald

Se mere om hvordan du sorterer dit byggeaffald og anmelder det til kommunen.

Indhold

  Anmeldelse af byggeaffald

  Alt affald fra bygge- og anlægsarbejder skal sorteres, og alle direkte genbrugelige materialer skal så vidt muligt sorteres fra ved selektiv nedrivning på stedet.
  Ikke-forurenet bygge- og anlægsaffald skal mindst sorteres i følgende fraktioner:

  1. Natursten, f.eks. granit og flint.
  2. Ikke glaseret tegl (mur- og tagsten).
  3. Beton.
  4. Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton.
  5. Jern og metal.
  6. Gips.
  7. Stenuld.
  8. Jord.
  9. Asfalt.
  10. Blandinger af beton og asfalt.

  Nr. 1-7 må uden tilladelse anvendes til byggeri.
  Nr. 1-4 må uden tilladelse og efter knusning anvendes, som erstatning for sand og grus.

  Byggeaffald til genbrugsplads

  Byggeaffald fra private borgere kan afleveres på Morsø Kommunes genbrugspladser.
  Større mængder byggeaffald skal bortskaffes i henhold til kommunens affaldsregulativ evt. ved hjælp af en godkendt affaldstransportør/vognmand.

  Anmeldelse af byggeaffald 

  Hvis du har byggeaffald, som er omfattet af et/flere af nedenstående punkter, skal det anmeldes til kommunen, inden du går i gang med arbejdet:

  • Hvis du får mere end et ton affald.
  • Hvis du i dit byggeprojekt helt eller delvist renoverer eller nedriver en bygning eller et anlæg, der er opført eller renoveret mellem 1950 og 1977, skal du lave en screening for PCB-holdigt materiale.
   Det samme gælder ved udskiftning af termoruder fremstillet i perioden 1950-1977. PCB er et miljøskadeligt stof og screeningen skal hjælpe til at hindre en forsat spredning. Du kan læse mere om PCB i byggeaffald her: PCB-guiden.

  Du skal anmelde affaldet senest 2 uger, inden du går i gang med at renovere eller nedrive bygningen. Anmeldelsen skal ske elektronisk via Anmeldelse af byggeaffald.

  Selvom du har en rådgiver, entreprenør eller håndværker til at styre og udføre byggearbejdet, er det stadig dit ansvar som bygherre at sikre, at der anmeldes korrekt.