Gå til hovedindhold

Landzone og beskyttelseslinjer

Før du bygger, skal du vide, om dit projekt kræver landzonetilladelse, og omfattet af beskyttelseslinjer.

Indhold

  Søg via Byg og Miljø

  Landzonetilladelse

  I landzone kræver det en landzonetilladelse at foretage udstykning, opføre ny bebyggelse eller der sker ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer.

  Morsø Kommune er landzonemyndighed, og ansøgning om landzonetilladelse kan ske sammen med ansøgning om byggetilladelse og skal fremsendes til By og Landskab.

  Der er dog undtagelser fra kravet om landzonetilladelse jf. Planlovens kapitel 7.

  Er du I tvivl, om dit byggeri kræver landzonetilladelse, kan dette anføres på ansøgningsskemaet, eller du kan kontakte By og Landskab.

  Afslag/tilladelse

  Byggesagsbehandleren vurderer, om der kan meddeles landzonetilladelse, evt. efter nabohøring og inddragelse af andre interessenter.
  Ved tilladelse offentliggøres tilladelsen, og de klageberettigede kan herefter komme med indsigelser 4 uger fra offentliggørelsen. Herefter kan tilladelsen udnyttes til evt. byggetilladelse.

  Afslag på ansøgning om landzonetilladelse behandles politisk af Udvalget for Teknik og Miljø.