Gå til hovedindhold

Prisen årets ungleder

Morsø Kommune uddeler i samarbejde med DGI Nordjylland prisen ”Årets Ungleder”. Prisen kan tildeles ungledere i alle folkeoplysende foreninger i kommunen.

Indhold

  Fastholdelse af unge rollemodeller i foreningsarbejdet er en vigtig forudsætning for at skabe foreninger i udvikling. For hvem er bedre til at sikre fremtiden end dem, der er fremtiden?

  Morsø Kommune uddeler i samarbejde med DGI Nordjylland prisen ”Årets Ungleder”. Prisen kan tildeles ungledere i alle folkeoplysende foreninger i kommunen.

  Med prisen sættes der bl.a. fokus på unglederne som rollemodeller for andre unge, og der skabes opmærksomhed blandt de unge, om det positive i, at virke som leder eller instruktør i en af vores mange foreninger.

  Årets Ungleder 2022

  Årets Ungleder vil blive valgt mellem de nominerede af en priskomité bestående af Tore Müller, formand for udvalget for Børne, Kultur og Turisme, Poul Overgaard, formand Folkeoplysningsudvalget og en repræsentant fra DGI Nordjylland.

  Årets Ungleder gives til:

  • Unge under 18 år
  • Unge frivillige som har været særligt engagerede i foreningslivet
  • Unge som har vist vilje til at dygtiggøre sig inden for foreningsarbejde

  Med prisen følger en check på 2.500 kr. 

  Indstilling og frist

  Indstillinger til Årets Ungleder 2022 kan foretages af bestyrelsen for en forening eller af enkeltpersoner/grupper af personer tilknyttet sådanne foreninger. Prisen kan ikke søges af en selv.

  Indstilling til Årets Ungleder sker via nedenstående skema og sendes til fritid@morsoe.dk

  Skemaet skal være kommunen i hænde seneste den 7. februar 2023.

  Hvis du har spørgsmål til prisen årets ungleder, kan Dorte Jensen kontaktes på 9970 7042 eller dj@morsoe.dk

  Prisen uddeles til Frivilligfesten fredag den 31. marts 2023 i Midtmors Sport. Se mere om frivilligfesten via dette link.

  2022 Cristian Camilo
  2020-2021 Tom Ward
  2019 Mikkel Svane
  2018 Karoline Nielsen
  2017 Andreas Vestergaard Krog
  2016 Cecilie Gregersen