Gå til hovedindhold

Grønt Råd

Grønt Råd er et forum, hvor borgere, foreninger og politikere drøfter, rådgiver og kommer med idéer til, hvordan Morsø bliver en grønnere kommune.

Indhold

  Grønt Råd skal sikre en kvalificeret dialog, herunder vidensdeling, debat, samarbejde og gennemsigtighed i en demokratisk proces mellem kommunen og grønne organisationer, erhvervsliv mv. om beskyttelse, benyttelse og udvikling af natur.

  Grønt Råds anbefalinger indgår i de kommunale overvejelser og beslutninger. Grønt Råd tager egne initiativer til lokal forankring og ansvar for naturen, så alle lokalekræfter, som foreninger og pengeinstitutter i fællesskab tager et ansvar for langsigtede investeringer i miljø og natur. For eksempel igennem dannelse af grønne partnerskaber og gennem Landdistriktsprogrammet.

  • Biologisk Forening for Nordvestjylland - Elsemarie Krag Nielsen
  • Danmarks Naturfredningsforening - Mette Jensen og Karin Andersen
  • Dansk Ornitologisk Forening - Jens Jørgen Pedersen
  • Erhvervsfiskerne - Karl Møller Bækhøj
  • Familielandbruget på Mors - Ejvind Furbo
  • Friluftsrådet -Thomas Kolding
  • Jægerrådet - Kim Fredholm
  • Landboforeningen Limfjord - Niels Holger Nordendahl og Sejr Bisgaard
  • LandboThy - Leif Gravesen og Mette Iversen
  • Morsø Landboforeningen - Svend Erik Villadsen
  • Morsø Lystfiskerforening - Niels Larsen
  • Museum Mors - Anders Have
  • Naturstyrelsen Thy - Ditte Svendsen
  • Skarregaard - Jørgen Frank Rasmussen
  • Thy-Mors Fritidsfiskerforening – Karsten Willemann
  • Visit Mors - Bente Kristensen
  • Foreningen til bevarelse af Mosebjerg og Stærhøj – Jørgen Saaby