Gå til hovedindhold

Forebyggende hjemmebesøg

Som 65+ årig tilbyder vi dig et forebyggende hjemmebesøg, medmindre du både modtager personlig og praktisk hjælp eller bor i plejebolig.

Indhold

  Hvad er et forebyggende besøg?

  Et besøg i eget hjem, som giver dig mulighed for sammen med den forebyggende sygeplejerske at drøfte emner og tiltag, som er vigtige for at bevare et godt seniorliv.

  Vi kan se på tilbud og muligheder, som kan være relevante for dig i hverdagen. Sammen vurderer vi, om der skal ske tilpasninger, så du fortsat kan klare tingene selv og holde dig i gang til gavn for din sundhed og trivsel.

  Eksempler på emner vi kan drøfte:

  • Er du glad og tilfreds med livet?
  • Har du nogen at tale med?
  • Føler du dig frisk og sund, og har du mod på hverdagens udfordringer?
  • Ved du, hvad du selv kan gøre for at holde dig rask?
  • Er der vaner, du gerne vil ændre? F.eks. i forhold til kost, rygning, alkohol eller motion?
  • Påvirker problemer med syn, hørelse, bevægelse, balance, fald, hukommelse eller kroniske sygdomme din hverdag?
  • Kender du de kommunale og private tilbud i dit nærområde?
  • Er der udfordringer i din hverdag, der fylder for dig?

  Du er meget velkommen til at byde ind med andre emner.

  Samtalen er fortrolig, og vi har tavshedspligt.

  Ved hver kontakt tages der stilling til det videre forløb. Forebyggende hjemmebesøg planlægges ud fra individuelle behov.

  Tilbud til 65+ årige, der ikke får praktisk og personlig hjælp

  Du kan kontakte sygeplejersken og aftale et forebyggende hjemmebesøg, hvis din livssituation er ændret f.eks. fordi:

  • Dit helbred er blevet dårligere
  • Du er trist i hverdagen
  • Ophør på arbejdsmarkedet er en svær overgang for dig
  • Du er ofte alene eller føler dig alene eller ensom
  • Du har mistet en nærtstående
  • Din ægtefælle/samlever er syg eller er kommet på plejehjem
  • Der er andet, der fylder i hverdagen.

  Hvis du bor alene, når du fylder 70 år tilbydes du at deltage i et fællesarrangement.

  Når du fylder 75 år tilbydes du at deltage i et fællesarrangement.

  Når du fylder 80 år tilbydes du et forebyggende hjemmebesøg i dit eget hjem.

  Fra du fylder 82 år får du hvert år brev om forebyggende hjemmebesøg.

  Borgere over 65 år som mister ægtefælle bliver kontaktet af en forebyggende sygeplejerske og tilbydes et besøg. Mister du din samlever, kan du kontakte os for et besøg.

  Har du behov for et forebyggende besøg, eller er bekymret for en medborger er du velkommen til at kontakte os.

  Hvis du har behov for at kontakte de forebyggende sygeplejersker - se kontaktoplysninger til højre.