Gå til hovedindhold

Café og idrætskoordinator

Fritidstilbuddet for psykiatriske brugere af sociale tilbud for voksne i Morsø Kommune

Indhold

  Vi ønsker, at du som borger og bruger af tilbuddene får en styrket følelse af at kunne være dig selv som person og oplever mulighed for støtte til mestring i dit eget liv. Vi ønsker, sammen med dig, at skabe tryghed og øget selvstændighed. Vi arbejder aktivt og målrettet mod, at du får et meningsfuldt liv, og får et netværk med bedst mulig funktionsevne. Vi ønsker, at du føler dig mødt og anerkendt og vi vil tage udgangspunkt i dine kompetencer og ressourcer.

  Se mere om tilbuddene her

  Cafeen er et tilbud for psykisk sårbare.

  Hver onsdag tilbydes der forskellige aktiviteter og socialt samvær fra kl. 15.00-21.00.

  Der er tilknyttet personale fra psykiatrien samt idrætkoordinator.

  På tværs af alle enheder under Sociale Tilbud for voksne er der tilknyttet en idrætskoordinator, som forestår idræts- og sundhedsfremmende aktiviteter på forskellige niveauer. Der er generelt fokus på sundhed, herunder sund kost og motion i hverdagen og socialt samvær.

  Der tilbydes gåture, svømning, løbehold og meget mere. Der er et fast vinterprogram og et fast forår/sommerprogram for ugentlige aktiviteter.