Gå til hovedindhold

Alkoholbevilling

Se mere om ansøgning, bevillingsnævn, fornyelse, lejlighedstilladelse og udeserveringer mv.

Indhold

  Se mere om betingelser og hent relevante blanketter for alkoholbevilling her

  Her på siden kan du finde mere info om, hvordan du søger om alkoholtilladelse / alkoholbevilling.

  • Alkoholbevillinger 
  • Fornyelse af alkoholbevillinger 
  • Godkendelse af bestyrere 
  • Udvidet åbningstid (natbevilling)
  • Hans Ejner Bertelsen (V)

  • Henning Sørensen (V)

  • Meiner Nørgaard (Æ)

  • Jens Dahlgaard (A)

  • Bodil B. Kristensen – sagkyndigt medlem

  • Thomas Schlichting, restauratør

  • Repræsentant for politiet valgt at politimesteren

  Alle ansøgninger om alkoholbevillinger, ansøgninger om fornyelser, ansøgninger om godkendelse af bestyrere, samt ansøgninger om udvidet åbningstid skal indgives til Midt- og Vestjyllands Politi.
  Se nærmere om betingelser, samt relevante blanketter her

  Midt- og Vestjyllands Politi forestår den indledende sagsbehandling. Herefter fremsender Midt- og Vestjyllands Politi en indstilling til Bevillingsnævnet i Morsø Kommune med henblik på afgørelse af sagen. Bevillingsnævnet behandler herefter sagen i et møde.

  Møder i 2023

  • 1. marts 2023
  • 19. april 2023
  • 21.  juni 2023
  • 23. august 2023
  • 1. november 2023
  • 20. december 2023

  Af hensyn til sagsbehandlingen henstilles der til, at ansøgninger, som skal behandles af Bevillingsnævnet tidligst muligt fremsendes til Midt- og Vestjyllands Politi, og senest 6 uger før nævnets møde, såfremt man ønsker nævnets stillingtagen til en ansøgning.

  Den ”almindelige lukketid” efter Restaurationsloven er mellem kl. 02.00 og 05.00.

  Bevillingsnævnet kan konkret tage stilling til ansøgninger om udvidet åbningstid, det vil sige i tidsrummet mellem kl. 02.00 og 05.00. I Morsø Kommune gives der i øjeblikket som udgangspunkt alene tilladelser til udvidet åbningstid på fredage og lørdage, samt dagen før en helligdag og 2. juledag, samt ”studenterugen”.

  Seneste nyt: Fra den 10. december er der nyt vedrørende åbningstider og natteliv i øvrigt - se mere her

  ----------------
  Bevillingsnævnet har på mødet d. 3. november 2021 besluttet følgende vedr. brug af klippekort i tiden omkring julen 2021:
  I det omfang restaurationer i Morsø Kommune i forvejen har bevilling til at holde åbent i tidsrummet mellem 02.00 og 05.00, giver nævnet tilladelse til, at de nævnte restaurationer kan holde åbent i tidsrummet mellem kl. 02.00 og 05.00 i perioden fra og med mandag d. 20. december 2021 til og med torsdag d. 30. december 2021.
  Det understreges, at ovennævnte alene gælder for de restaurationer der i forvejen har tilladelse til at holde åbent mellem kl. 02.00-05.00 fredage og lørdage, dagen før en helligdag, 2. juledag samt studenterugen”

  Det er tillige en forudsætning for ovennævnte, at de til enhver tid værende regler og retningslinier fra myndigheder overholdes, herunder særligt regler og retningslinier som følge af COVID-19 situationen.

  Nærmere om alkoholbevillinger kan findes her:

  Restaurationsplanen i Midt- og Vestjyllands Politikreds

  ”Morsø Kommune har i 2016 og 2017 deltaget i forsøgsordningen med en ”klippekortordning”, der er en ordning vedrørende udvidet åbningstid. Bevillingsnævnet har d. 25. april 2018, besluttet at fortsætte ordningen. Der er tale om en mulighed for, at Bevillingsnævnet konkret kan give tilladelse til udvidet åbningstid til de restaurationer, der i forvejen har tilladelse til udvidet åbningstid på dage, hvor der sædvanligvis ikke gives tilladelse til udvidet åbningstid.
  Det vil særligt være i forbindelse med større lokale arrangementer, at ”klippekortordningen” tænkes anvendt, og der kan maksimalt træffes beslutning om udvidet åbningstid 6 dage pr. halvår.

  Har man ønsker til en eller flere konkrete datoer for udvidet åbningstid i forbindelse med klippekortordningen, bedes man rette henvendelse til Bevillingsnævnet c/o Morsø Kommune, Jernbanevej 7, 7900 Nykøbing Mors, Sekretariatet.

  I 2018 er der gjort brug af ordningen d. 22. maj 2018 i forbindelse med sidste skoledag, og torsdag d. 13. september 2018 i forbindelse med træskibssejlads, samt torsdag d. 20. december 2018

  I 2019 er der gjort brug af ordningen onsdag d. 15. maj 2019 i forbindelse med sidste skoledag, og torsdag d. 12. september 2019 i forbindelse med træskibssejlads.

  I 2020 er der ikke gjort brug af ordningen.

  I Morsø Kommune har Bevillingsnævnet og kommunens udvalg for Teknik og Miljø vedtaget en række retningslinier for vilkår for udeservering.

  Se retningslinierne for udeservering

  Bevillingsnævnet i Morsø Kommune har besluttet følgende tidspunkter for udeservering i 2023

  • I perioden 1. maj 2023 til og med 1. oktober 2023:
   • Søndage – torsdage frem til kl. 23.00 mod normalt kl. 22.00
   • Fredage og lørdage frem til kl. 24.00 mod normalt kl. 23.00
  • Torsdag d. 24. august 2023, fredag d. 25. august 2023 og lørdag d. 26. august 2023 frem til kl. 03.00 i anledning af Kulturmødet mod normalt enten kl. 22.00/23.00.
  • Fredag d. 13. oktober 2023 frem til kl. 24.00 i anledning af Østers- og Muslingepremieren mod normalt kl. 23.00.

  Bevillingsnævnets beslutning vedrørende udeservering vil i givet fald alene gælde de restaurationer i Morsø Kommune, som har tilladelse til udeservering til kl. 22.00 søndag til torsdag, og kl. 23.00 fredag og lørdag.