Gå til hovedindhold

Alkoholbevilling

Se mere om ansøgning, bevillingsnævn, fornyelse, lejlighedstilladelse og udeserveringer mv.

Indhold

  Beslutninger i bevillingsnævnet

  Bevillingsnævnet besluttede den 1. november 2023 følgende vedr. udvidet åbningstid før og mellem jul og nytår i 2023:

  Nævnet giver tilladelse til at restaurationer i Morsø Kommune, som har bevilling til at holde åbent i tidsrummet mellem kl. 02.00 - 05.00, kan holde åbent i tidsrummet mellem kl. 02.00 – 05.00 i perioden mandag d. 18. – fredag d. 29. december 2023.

  Det understreges, at ovennævnte kun gælder for de restaurationer, der i forvejen har tilladelse til at holde åbent mellem kl. 02.00 - 05.00.

  Se mere om betingelser og hent relevante blanketter for alkoholbevilling her

  Her på siden kan du finde mere info om, hvordan du søger om alkoholtilladelse / alkoholbevilling.

  • Alkoholbevillinger 
  • Fornyelse af alkoholbevillinger 
  • Godkendelse af bestyrere 
  • Udvidet åbningstid (natbevilling)
  • Hans Ejner Bertelsen (V)

  • Henning Sørensen (V)

  • Meiner Nørgaard (Æ)

  • Jens Dahlgaard (A)

  • Bodil B. Kristensen – sagkyndigt medlem

  • Thomas Schlichting, restauratør

  • Repræsentant for politiet valgt at politimesteren

  Alle ansøgninger om alkoholbevillinger, ansøgninger om fornyelser, ansøgninger om godkendelse af bestyrere, samt ansøgninger om udvidet åbningstid skal indgives til Midt- og Vestjyllands Politi.
  Se nærmere om betingelser, samt relevante blanketter her

  Midt- og Vestjyllands Politi forestår den indledende sagsbehandling. Herefter fremsender Midt- og Vestjyllands Politi en indstilling til Bevillingsnævnet i Morsø Kommune med henblik på afgørelse af sagen. Bevillingsnævnet behandler herefter sagen i et møde.

  Møder i 2023

  • 1. marts 2023
  • 19. april 2023
  • 21.  juni 2023
  • 23. august 2023
  • 1. november 2023
  • 20. december 2023

  Møder i 2024

  • Fredag den 23. februar 2024
  • Onsdag den 24. april 2024
  • Onsdag den 19. juni 2024
  • Onsdag den 21. august 2024
  • Onsdag den 30. oktober 2024
  • Onsdag den 11. december 2024.

  Af hensyn til sagsbehandlingen henstilles der til, at ansøgninger, som skal behandles af Bevillingsnævnet tidligst muligt fremsendes til Midt- og Vestjyllands Politi, og senest 6 uger før nævnets møde, såfremt man ønsker nævnets stillingtagen til en ansøgning.

  Den ”almindelige lukketid” efter Restaurationsloven er mellem kl. 02.00 og 05.00.

  Bevillingsnævnet kan konkret tage stilling til ansøgninger om udvidet åbningstid, det vil sige i tidsrummet mellem kl. 02.00 og 05.00. I Morsø Kommune gives der i øjeblikket som udgangspunkt alene tilladelser til udvidet åbningstid på fredage og lørdage, samt dagen før en helligdag og 2. juledag, samt ”studenterugen”.

  I Morsø Kommune har Bevillingsnævnet og kommunens udvalg for Teknik og Miljø vedtaget en række retningslinier for vilkår for udeservering.

  Se retningslinierne for udeservering