Gå til hovedindhold

Business Region North Denmark

Business Region North Denmark, eller BRN i daglig tale, er et samarbejde mellem Nordjyllands 11 kommuner og Region Nordjylland.

Indhold

  Sammen vil vi skabe fælles vækst og udvikling for hele vores region. BRN startede pr. 1. januar 2015.

  De 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland ønsker via partnerskabet i Business Region North Denmark at fastholde og udvikle væksten i Nordjylland og understøtte fremtidig jobskabelse.

  Parterne vil målrettet samarbejde om fælles satsninger, som flere eller alle parter finder centrale for en fælles vækstdagsorden inden for følgende indsatsområder:

  • Erhvervsudvikling og jobskabelse
  • Turisme
  • Adgang til kvalificeret arbejdskraft
  • Infrastruktur
  • Internationalt samarbejde

  Organisering

  Foreningens bestyrelsen består af de 11 nordjyske borgmestre, regionsrådsformanden, direktionen af de 11 kommunaldirektører og regionsdirektøren.

  Bestyrelsen ønsker, at samarbejdets indsats tager afsæt i erhvervslivets ønsker og behov. Der er derfor nedsat et ErhvervsForum bestående af over 30 kompetente og engagerede erhvervsledere samt uddannelse og forskning. ErhvervsForum kan foreslå initiativer og indsatsområder for bestyrelsen samt kvalitetssikre konkrete projekter.

  BRN understøttes af et fælles sekretariat, som bemandes af en lang række medarbejdere fra kommuner og region. Sekretariatet samarbejder med de mange aktører, som udgør BRNs samarbejdspartnere.

  Mere information:

  Business Region Norths hjemmeside