Gå til hovedindhold

Afgørelse – Tidsbegrænset miljøgodkendelse til opstilling og testning af mobilt jordvaskeanlæg, Sundbyvej 220, Sundby, 7950 Erslev

Frist for høring: 27. marts 2023

Indhold

    Morsø Kommune har meddelt en tidsbegrænset miljøgodkendelse under listepunkt K 206 til opstilling og testning af mobilt jordvaskeanlæg på Vildsund Jordhotel ApS, Sundbyvej 220, Sundby, 7950 Erslev.

    Afgørelsen er truffet i henhold til § 33, stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven.

    Klagevejledningen fremgår af bestemmelserne.