Gå til hovedindhold

Forslag til Lokalplan 17.148 og Forslag til Kommuneplantillæg 3

Frist for høring: 30. oktober 2023.

Indhold

  Kommunalbestyrelsen har på mødet den 29. august 2023 vedtaget at sende Forslag til Lokalplan 17.148 og Forslag til Kommuneplantillæg 3 i offentlig høring for en periode af 8 uger fra den 4. september til den 30. oktober 2023.

  Se skrivelse om offentlig høring af planforslaget her.

  Forslag til Lokalplan 17.148

  Lokalplanen muliggør udvidelse af et 7 ha stort område til Nykøbing Mors Fjernvarme Amba til produktion af fjernvarme. Med et eksisterende område omfattet af Lokalplan 17.131 så fremtidssikres varmeværket med udvidelsen til at få rådighed over i alt 15 ha. Lokalplanen skaber rammerne for etablering af nye anlæg, herunder halmkedelanlæg med tilhørende lager, varmepumpeanlæg, udvidelse af det nuværende solfangeranlæg samt andre anlæg, der henhører til fjernvarmeproduktion. Lokalplanen giver mulighed for at etablere byggeri i en totalhøjde op til 15 meter til halmkedelanlæg med tilhørende lager og anlæg. Øvrige bygninger og tilhørende tekniske anlæg kan opføres op til 12,5 meter i totalhøjde. I alt kan to tanke opføres i en højde af maksimalt 30 m og øvrige tanke og siloer kan opføres i en højde af 15 meter. Skorstene eller lignende kan opføres med en større højde, hvis anlæggets drift nødvendiggør dette. Det vurderes, at der vil blive tale om et varmeværk i størrelsen af op til 50 megawatt.

  Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af nærværende lokalplan aflyses Lokalplan 17.131 "Varmeværk og Solfangeranlæg" i sin helhed og den del, der vedrører Lokalplan 17.134 "Erhverv Nørrebro og Limfjordsvej".

  Forslag til Kommuneplantillæg 3

  Med Kommuneplantillæg 3 udvides området til anvendelse for erhvervsformål i form af varmeværk. Det eksisterende rammeområde 17.E.04 Nørrebro, Nykøbing udvides med 7 ha.

  Offentliggørelse

  Du har mulighed for at indsende bemærkninger eller kommentarer senest den 30. oktober 2023 til: teknikogmiljo@morsoe.dk eller Morsø Kommune, Teknik og Miljø, Jernbanevej 7, 7900 Nykøbing Mors. Lokalplanforslaget ses på Lokalplanportalen, hvor du også har mulighed for at indsende bemærkninger. Kommuneplantillægget ses via dette link.

  Retsvirkninger

  Planforslaget er tilvejebragt efter § 22b efter Lov om Planlægning, LBK nr. 1157 af 01/07/2020. For planforslagets retsvirkninger henvises til § 12, stk. 2 og 3 samt § 17 i Lov om planlægning. Når et lokalplanforslag er offentliggjort, indtræder der et forbud mod ny bebyggelse eller ændret udnyttelse af de ejendomme, lokalplanforslaget omfatter.

  Miljøvurdering

  Miljøvurderingsloven fastlægger, at der skal foretages en miljøvurdering af planen. Morsø Kommune har vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af planens mulige konsekvenser. Afgørelsen kan ses på www.mors.dk under ”Høringer og godkendelser”. Screeningsskemaet ses som bilag til lokalplanforslaget.

  Spørgsmål til planforslagene

  Har du spørgsmål til planforslagene, er du velkommen til at kontakte Helle Thorning Bertelsen, tlf. 99 70 72 11 eller htb@morsoe.dk.