Gå til hovedindhold

Lokalplan 17.147 Tæt-lav boliger på Fyrvejen

Frist for klage: 29 september 2023

Indhold

  Lokalplan 17.147 Tæt-lav boliger på Fyrvejen har været i offentlig høring for en periode af 5 uger fra den 28. april til den 2. juni 2023 og er vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 29. august 2023. I høringsperioden er der indkommet i alt 1 høringssvar. Høringssvaret omhandler beskæring af dele af den eksisterende beplantning indenfor lokalplanområdet, men det kan ikke reguleres med lokalplanen.

  Se Skrivelse om offentlig bekendtgørelse af lokalplanen her.

  Klagevejledningen kan ses i skrivelse om offentlig bekendtgørelse.

  Lokalplanen kan læses på Morsø Kommunes lokalplanportal.

  Lokalplanen muliggør etablering af tæt-lav boligbebyggelse som f.eks. rækkehuse, dobbelthuse, kædehuse mm. med dertilhørende friarealer på en matrikel langs Fyrvejen. Lokalplanen skal yderligere sikre, at områdets grønne karakter bevares og indeholder derfor bestemmelser om bevaring af et karakteristisk træ samt bevaring af eksisterende beplantning og fremtidig beplantning indenfor området.

  Lokalplanen sikrer, at bebyggelsen indpasses i det eksisterende bymiljø med en nutidig arkitektur, og derudover indeholder lokalplanen også bestemmelser, som sikrer, at bebyggelsens højde og omfang tilpasses omgivelserne.