Gå til hovedindhold

Landzonetilladelse - Nordmorsvej 53

Frist for høring: 14. februar 2023

Indhold

    Morsø Kommune, Teknik & Miljø, meddeler hermed landzonetilladelse til opsætning af solcelleanlæg. Tilladelsen er meddelt i henhold til Planlovens § 35 stk. 1.

    Solcelleanlægget monteres i tæt forbindelse med tag på sydvendte tagflade af erhvervsbygning. Solcelleanlægget er sort i sin fremtoning og er oplyst til at have en diffus lysspredning.