Gå til hovedindhold

§3 Dispensation til bortgravning af overdrev - Skarrehagevej 26a, 7900 Nykøbing

Frist for høring: 31. januar 2023

Indhold

    Morsø Kommune meddeler hermed dispensation fra
    naturbeskyttelseslovens § 3 til bortgravning af ca. 3400 m² overdrev
    på mat.nr. 5c, Hesselbjerg By, Sejerslev.