Gå til hovedindhold

AFGØRELSE - Dispensation til terrænregulering

Frist for høring: 1. februar 2023

Indhold

    Morsø Kommune meddeler hermed § 3 dispensation til terrænregulering af adgangsvej matr.nr. 9a og 10a V. Jølby By, Dragstrup. Dispensationen er givet efter Naturbeskyttelseslovens § 65 stk. 2.