Gå til hovedindhold

Lovliggørende dispensation fra søbeskyttelseslinjen - Legindvej 30

Frist for høring: 9. februar 2023

Indhold

    Morsø Kommune meddeler hermed lovliggørende dispensation til det
    ansøgte. Dispensation er meddelt i medfør af Naturbeskyttelseslovens
    § 65 stk. 1, idet der dispenseres fra Naturbeskyttelseslovens § 16.