Gå til hovedindhold

Lovliggørende tilladelse efter badebrosbekendtgørelsen - Grydhøjvej 24

Frist for høring: 22. juni 2023

Indhold

    Morsø Kommune meddeler hermed tilladelse til en badebro efter badebrosbekendtgørelsen ud for matrikel 3d, Gullerup By, Bjergby – beliggende Grydhøjvej 24, 7950 Erslev.