Gå til hovedindhold

Grundlovsceremoni - for kommende statsborgere

For at få dansk statsborgerskab er det en betingelse at medvirke i en grundlovsceremoni, hvor formålet er at højtideligholde og markere erhvervelsen af det danske statsborgerskab.

Indhold

  Næste grundlovsceremoni

  Grundlovsceremonien afholdes torsdag den 18. april 2024 kl. 15.00 på Det gl. Rådhus, Byrådssalen, Rådhustorvet 1 K, 7900 Nykøbing Mors.

  Ved grundlovsceremonien:

  • Bydes ansøger om dansk statsborgerskab velkommen af borgmesteren.

  • Skal ansøger underskrive en erklæring om at ville overholde Danmarks Riges Grundlov og respektere de grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati.

  • Skal ansøger udveksle håndtryk med borgmesteren for at højtideligholde og markere det øjeblik i ansøgerens liv, hvor vedkommende bliver dansk statsborger.

  • Vil borgmesteren udlevere statsborgerbeviset til de af Udlændinge- og Integrationsministeriet godkendte deltagere i grundlovsceremonien.

  Tilmelding til grundlovsceremonien

  Tilmeldingsfristen til næste grundlovsceremoni er søndag den 10. marts 2024.

  I forbindelse med tilmeldingen skal du oplyse:

  • Dit fulde navn:

  • Personnummer/cpr.nr.:

  • Tlf. nr.

  • Hvor mange gæster du tager med (max. 3 gæster)

  Tilmeld dig til næste grundlovsceremoni her

  OBS! Nedenstående skal overholdes for at kunne deltage

  For at kunne deltage i grundlovsceremonien skal du indsende en underskrevet erklæring på tro og love om eventuelle strafbare forhold til Udlændinge- og Integrationsministeriet via denne mail: indfoedsret@uim.dk

  Hvis ministeriet ikke har modtaget din erklæring senest 10 hverdage inden den 18. april 2024, vil du ikke kunne deltage i ceremonien.

  Du skal medbringe ét af følgende gyldig legitimation:

  1. opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark
  1. pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz

  2. pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

  Hvis du ikke har den nævnte legitimation, kan du søge om tilladelse til at benytte en anden form for legitimation. Du skal sende en mail til Udlændinge- og Integrationsministeriet på indfoedsret@uim.dk og anmode om tilladelse. Tilladelsen skal medbringes til ceremonien.

  Det kan f.eks. være relevant, hvis du som britisk statsborger ikke har anden legitimation end dit britiske EU-pas. Efter Brexit er dit EU-pas ikke længere gyldig som legitimation ved en grundlovsceremoni.

  Hvis ansøger ikke kan forevise gyldig legitimation til ceremonien, kan ansøgeren ikke deltage i ceremonien.