Gå til hovedindhold

Tilskud til varmeudgifter til økonomisk vanskeligt stillede borgere

Det er muligt at søge tilskud til forhøjede varmeregninger.

Indhold

  Ansøg om enkeltydelser
  Ansøgning om personligt tillæg

  Borgere, der ikke selv har mulighed for at betale de ekstraordinært høje energiudgifter til el, varme og gas, kan ansøge kommunen om hjælp til at få dækket den øgede udgift.

  Det betyder at:

  • folkepensionister og førtidspensionister, som har fået tilkendt førtidspension før 2003, kan søge om personligt tillæg
  • øvrige borgere kan søge om enkeltydelser

  For begge målgrupper gælder det, at kommunen skal foretage en økonomisk vurdering af, hvorvidt borgeren selv kan afholde den øgede energiudgift af sit rådighedsbeløb eller af sin formue.

  For begge målgrupper gælder det også, at borgeren, forud for ansøgning om tilskud ved kommunen, skal have afprøvet de muligheder, der kan være i indefrysningsordningen ved borgerens energiselskab.