Gå til hovedindhold

Puljer på Kulturområdet

Der er mulighed for at søge forskellige puljer i Morsø Kommune og i Region Nordjylland. Morsø Kommune har Opstarts- og Udviklingspuljen. Desuden er der Region Nordjyllands kulturpuljer og KulturKANtens puljer.

09. mar. 2022

Indhold

  Puljer

  Puljen er en del af Opstarts- og Udviklingspuljen under Økonomiudvalget i Morsø Kommune. Udvalget for Børn, Kultur og Turisme behandler indkomne ansøgninger indenfor turisme, kultur og Unge.

  Se mere om kriterier og vejledningen for puljen

  Formålet med Region Nordjyllands kulturpuljer er at bidrage til et rigt og synligt nordjysk kulturliv.

  Tilskud af kulturmidler kan søges af en række forskellige aktører, der samarbejder om udviklingsprojekter på kulturområdet: Aktive kunstnere, vækstlag og talenter, kultur- og kunstproducenter, kommuner, uddannelsesinstitutioner, virksomheder, enkeltpersoner og grupper samt foreninger og institutioner.

  Kulturudviklingspuljen støtter udviklingen af det nordjyske kulturliv. Du kan søge kulturudviklingspuljen til både små og store projekter.

  • Små projekter: Søg fra 25.000 kr. og op til 75.000 kr.
  • Store projekter: Søg fra 75.000 kr. og op til ca. 300.000 kr.

  Puljen kan søges af kulturinstitutioner, foreninger, kommuner, organisationer, kunstnere og andre, der arbejder med kunst, kreativitet og kulturel udvikling.

  Ansøgningsfrister:

  • Torsdag d. 9. marts 2023
  • Onsdag d. 11. oktober 2023


  Kultur i Nærheden
  støtter udviklingen af lokale fællesskaber gennem kunst og kultur i de nordjyske landdistrikter og mindre bysamfund. Med puljen opfordres der til et samspil mellem en lokal forening eller organisation, borgerne og kunstnerne. Du kan søge støtte på op til 25.000 kr.

  Puljen kan søges af foreninger og mindre organisationer.

  Ansøgningsfrister:

  • Torsdag d. 26. januar 2023
  • Torsdag d. 31. august 2023

  Læs mere om puljernes fokusområder, ansøgningsfrister og krav til ansøgninger (link). 

  KulturKanten 2021-2024 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner, Region Nordjylland og Kulturministeriet om udvikling af det nordjyske kulturliv.

  Nordjylland har i 2021 indgået en ny fireårig aftale med Kulturministeriet om regionale indsatser for kultur. Der arbejdes i øjeblikket på at udforme tre nye puljer rettet mod regionens kulturaktører. Det vil blive publiceret her, når puljerne kan ansøges.

  Puljerne skal understøtte KulturKANtens tre nye indsatsområder:

  • Lære at være – Formålet med indsatsområdet er at fremme talentudvikling og udvikle vækstlag i hele kulturregionen og give børn og unge redskaber til at leve gode liv.
  • Sund med kultur – Formålet med indsatsområdet er gennem brug af kunst og kultur at forbedre nordjyske borgeres sundhed i bred forstand og skabe nye arbejdsområder for kunstnere. Se mere her.
  • Nordjyske fortællinger – Puljen skal bidrage med fortællinger, der taler ind i det nordjyske fællesskab.
   o 28. august 2022: Frist for tilmelding til pitch
   o 3. oktober 2022: Ansøgningsfrist
   o Medio december 2022: Svar på ansøgning
   Se mere her. 

  Læs mere om Nordjyllands kulturaftale KulturKANten (link).