Gå til hovedindhold

Opstarts- og udviklingspuljen - Turisme, Kultur og Unge

Puljen er en del af Opstarts- og Udviklingspuljen 2024 under Økonomiudvalget i Morsø Kommune.
Udvalget for Børn, Kultur og Turisme behandler indkomne ansøgninger, der opfylder nedenstående kriterier.

Indhold

  Det er Udvalget for Børn, Kultur og Turisme som anbefaler, om ansøgningen skal bevilliges tilskud. Herefter behandles ansøgningen i Økonomiudvalget, som træffer den endelige beslutning om bevilling af tilskud.

  Hvem kan søge?

  Puljen kan søges af:

  • Foreninger
  • Selvejende institutioner
  • Morsø Kommune
  • Unge mellem 14 og 25 år

  Institutionen eller foreningen skal være hjemmehørende på Mors eller have en stor andel af deltagende morsingboer.

  Der kan søges om et tilskud som en medfinansiering til udviklingsprojekter, events og aktiviteter.
  I særlige tilfælde kan der være tale om en underskudsgaranti.

  Der kan som udgangspunkt ikke søges midler til aktiviteter, der allerede er afholdt.

  Vurdering af projekter

  Formålet med puljen er at medvirke til at realisere udviklingsprojekter, events og aktiviteter som bidrager til:

  • Branding af Mors
  • Styrke turismen og kulturen på Mors
  • Branding af Danmarks Skaldyrshovedstad
  • Styrke fællesskabet mellem unge og give unge erfaring med at være aktive medborgere

  Udvalget lægger vægt på, at udviklingsprojekter, events og aktiviteter:

  • Afholdes på Mors, og kun i særlige tilfælde uden for Mors, hvis der er brandingværdi
  • Involverer en eller flere samarbejdspartnere
  • Er økonomisk bæredygtigt
  • Nye initiativer og/eller videreudvikling af events

  Det er ikke nødvendigt, at alle kriterier er opfyldt.

  Det vil altid være en individuel vurdering af ansøgningerne, om der skal gives støtte og i givet fald, hvilket beløb der støttes med.

  Puljen søges ved at udfylde og indsende ansøgningsskemaet.

  Se også:

  Vejledning og kriterier for pulje - Udvalget for Børn, Kultur og Turisme

  Ansøgningsskema pulje (word)

  Ansøgningsskema pulje (pdf)