Gå til hovedindhold

Møde om Hanklit som UNESCO Verdensarv

Den 11. september inviterer Morsø Kommune til et informationsmøde omkring arbejdet med at
få Hanklit på listen over UNESCO Verdensarv, og hvad det i så fald vil betyde for Mors

Indhold

  Det tager lang tid, men hvis alt går vel, kan vi kalde Hanklit på Nordmors for verdensarv – for 
  moleret på Nordmors er noget helt særligt. Arbejdet med at få stedet på verdensarvslisten kan 
  interesserede høre mere om til et møde arrangeret af Morsø Kommune Og Museum Mors, som
  finder sted på mandag den 11. september fra kl. 17-18.30 på Molermuseet, Skarrehagevej 8, 7900 
  Nykøbing Mors.

  Det er gratis at deltage, men af hensyn til forplejning vil kommunen gerne have, at folk tilmelder sig senest fredag den 8. september til middag via mail: DHL@morsoe.dk eller telefon 9970 7093.

  Morsø Kommune er sammen med Museum Mors, Museum Salling, Skive Kommune, Region 
  Nordjylland og Region Midtjylland i gang med at lave en samlet ansøgning til UNESCO om 
  udpegning af Hanklit og Knudeklint på Fur til Verdensarv.

  Giver det flere turister til Mors?
  Til mødet kan man blive klogere på, hvad UNESCO Verdensarv er, og hvad det egentlig vil betyde 
  for Mors, hvis det lykkes. Hvordan håndterer man flere besøgende på en måde, der tager hensyn 
  til beboere, naturen og verdensarven?

  Går ansøgningen igennem, kan det være en realitet med titlen i 2026. 
  Til mødet vil der være plads til spørgsmål og debat. Borgmesteren byder velkommen, og der vil 
  være orientering om, hvordan ansøgningsprocessen foregår.

  Jan Audun Rasmussen fra Molermuseet fortæller om, hvorfor kan Hanklit blive Verdensarv og 
  Kristina Lehmann Schjøtt  fra Destination Limfjorden informerer om, hvad sådan en titel kan 
  betyde for turismen på Mor.

  Der vil også være plads til spørgsmål og debat.

  FAKTA

  Lang proces at blive udnævnt
  UNESCO har udnævnt over tusinde steder i verden til verdensarv. En optagelse på UNESCO’s 
  Verdensarvsliste forudsætter, at stedet først kommer på den såkaldte tentativliste. Den 
  består af forslag inden for kultur- og/eller naturarv, som er blevet accepteret og godkendt af 
  kulturministeren. En plads på tentativlisten giver ikke automatisk adgang til 
  Verdensarvslisten.

  Det er UNESCO’s verdensarvskomite, som træffer beslutningen ud fra krav 
  og kriterier om forskning, beskyttelse, forvaltning og formidling.

  Danmark har tilsluttet sig Verdensarvskonventionen, som blev vedtaget i 1972. Den forpligter 
  lande til at bevare den del af verdens kultur- og naturarv, som er umistelig for 
  menneskeheden.

  Bevarelsen skal sikre, at områderne bliver brugt og besøgt, uden at det 
  medfører nedtrampning og slitage på omgivelserne og lokalmiljøet. Alle skal have noget godt 
  ud af stedet. Det gælder både turister og dem, der bor i området.
  At blive udpeget til verdensarv er en blåstempling af en lokalitets globale betydning. Det forpligter 
  til at beskytte, bevare og udbrede kendskabet til stedet.

  KILDE: UNESCO Verdensarv - UNESCO