Gå til hovedindhold

Morsø Kommunalbestyrelse holder møde tirsdag den 3. januar 2023

kl. 17.00 på Det gl. Rådhus

Indhold

  Se dagsordener og referater

  Dagsorden for mødet:

  Til behandling (åbne punkter)

  1. Kommunalbestyrelsens godkendelse af dagsorden
  2. Udbuds- og Indkøbspolitik - procedure for udbud i Morsø Kommune
  3. Godkendelse af takster for tømningsordningen 2023
  4. Musikskolen på Mors, udgifts- og indtægtsbevilling pr. 1. januar 2023 og overslagsårene
  5. Fornyelse af Nykøbing bymidte

  Til orientering (åbne punkter)

  1. Regnskab 2021 - Nykøbing Mors Andelsboligforening
  2. Regnskab 2021 - Morsø Ældreboligselskab
  3. Årsregnskab 2021, Bomidtvest, afd. 256 Skive, Holstebro og Morsø kommuner
  4. Basisanalyse vedrørende klimatilpasning
  5. Kommunalbestyrelsens godkendelse af referatet.