Gå til hovedindhold

Morsø Kommunalbestyrelse holder møde tirsdag den 30. maj 2023

kl. 17.00 på Det gl. Rådhus.

Indhold

  Se dagsordener og referater

  Dagsorden

  Til behandling (åbne punkter)

  1. Kommunalbestyrelsens godkendelse af dagsordenen
  2. Udviklingspartnerskabsaftale
  3. Ligestillingsredegørelse 2023
  4. Budget 2024-2028 - Basisbudgettet
  5. Bemyndigelse til økonomiudvalget
  6. Kommunegarantier til Morsø Forsyning A/S
  7. Overdragelse af I/S Thyras andel af Thisted kraftvarmeværk til Thisted Varmeforsyning
  8. Klimahandlingsplan
  9. Forslag til Kommuneplantillæg 1 og Forslag til Lokalplan 17.146 Boligområde ved Rolstrupparken
  10. Offentligt toilet Strandhuse 10
  11. Offentligt toilet Klosterfjorden
  12. Regnskab 2022 - Mors-Thy Færgefart I/S
  13. Budget 2024 - Mors-Thy Færgefart I/S

  Til orientering (åbne punkter)

  1. Vederlag for 2022 - kommunalbestyrelsen og direktionen
  2. Regnskab - S/I Kulturmødet Mors 2022
  3. Kommunalbestyrelsens godkendelse af referatet