Gå til hovedindhold

Kommuneplan 2021-2033

Kommuneplanen er den overordnede plan for kommunens løbende udvikling i en 12-års periode.

Indhold

  Se kommuneplan 2021-2033

  Se video om kommuneplanen

   

  Kommuneplanen bygger på planstrategien ”Fælles om Mors – Udviklingsplan 2030” og følger samme struktur med hovedemnerne: Bo på Mors, Erhvervsliv, Turisme, Medborgerskab og Digitalisering & Markedsføring.

  I kommuneplanen omsættes de politiske mål til retningslinjer og rammer for kommunens fysiske udvikling. Der er især fokus på at skabe gode rammer for bosætning, turisme og erhvervsliv ved at tage udgangspunkt i Mors’ stedbundne potentialer og styrke dem yderligere.

  Du har mulighed for på den digitale kommuneplans forside at klikke på ikonet ”Hvad gælder for mig” og indtaste adresse eller matrikel nummer eller markere din ejendoms placering på kort. Herved søger siden de retningslinjer og rammer frem, som din ejendom berøres af.

  Kommuneplanlægning er en rullende planlægning, så den ændres i takt med udarbejdelsen af nye sektorplaner og/eller nye statslige udmeldinger. Med den digitale udgave af kommuneplanen, vil den således hele tiden være opdateret med de ændringer, der er vedtaget i henhold til planloven.

  Se optagelser fra det digitale borgermødet d. 25. maj

  Se slideshow fra det digitale borgermøde d. 25. maj

  Morsø Kommune udarbejder kommuneplantillæg, hvis et lokalplanforslag er i modstrid med kommuneplanen og Kommunalbestyrelsen ønsker at gennemføre en ny lokalplan.

  Kommuneplantillæg offentliggøres sammen med lokalplanforslaget og du har som borger mulighed for at gøre indsigelse mod det eller komme med kommentarer i den 8 uger lange offentlighedsfase.