Gå til hovedindhold

Om Morsø Afklaringscenter

Morsø Afklaringscenter er et midlertidigt plejetilbud til borgere, der har brug for kortvarig døgnpleje eller aflastning, når plejen vurderes ikke at kunne ydes tilstrækkelig i eget hjem.

Indhold

  Henvisning til en afklaringsplads foregår ved Visitationen i Morsø Kommune.

  Målgruppen er borgere over 18 år med behov for:

  • Kortvarig døgnpleje eller aflastning, hvor pleje i hjemmet ikke slår til og sygehusindlæggelse ikke er nødvendig
  • En sundheds- eller plejemæssig håndsrækning for at komme på fode igen
  • Rehabilitering for at kunne klare mest mulig selv
  • Vurdering af tilstand og mulige formåen

  Morsø Afklaringscenter er ikke et hospital, en lægeklinik, et genoptræningscenter eller et plejehjem.

  Morsø Afklaringscenter tilbyder en individuel afklaring og en rehabiliterende indsats med fokus på, at borgeren er aktiv medinddraget i opholdets formål og forløb. Borgere der visiteres til et afklaringsophold, kommer med meget forskellige og ofte komplekse helhedssituationer med udgangspunkt i såvel medicinske, kirurgiske og/eller psykiatriske sygdomme. Meget ofte har borgeren forinden været omkring en eller flere hospitalsindlæggelser og været igennem et turbulent forløb. Andre kommer fra eget hjem, hvor en uholdbar situation nødvendiggør et ophold her.

  Det er meget vigtigt for disse borgere, at der hurtigt skabes ro, tryghed og struktur omkring dem, hvilket personalet bevidst arbejder med ud fra borgerens individuelle behov. Inden for den første uge vil der blive arrangeret en forventningssamtale med dig og evt. dine pårørende. Senere under opholdet afholdes et fremtidsmøde, hvor din fremtid, fremtidige tiltag og herunder boligmæssige muligheder drøftes. Ved fremtidsmødet deltager du, eventuelt dine pårørende og forskelligt fag personale.

  Visitationen i Morsø kommune visiterer til midlertidig kortvarig døgnpleje eller aflastning. Visitationens træffetid er hverdage fra kl. 8-15 på 9970 7000.

  Opholdet koster 135 kr. pr. døgn inklusiv fuld forplejning (2024 takst). Borgeren skal selv finansiere transporten til og fra Morsø Afklaringscenter.
  Der er vaskemaskine til rådighed på hver stue, som kan benyttes ved tilkøb af vaskemiddel for 5 kr. per vask.

  Boliger
  Livet
  Personale