Gå til hovedindhold

Børne- og ungdomstandpleje

Morsø Kommune skal tilbyde gratis tandpleje til børn og unge, født efter den 31.12.2003 frem til det fyldte 22. år. Tandplejen varetages af privat praktiserende tandlæger. Der er frit tandlægevalg mellem alle tandlæger, der er medlem af Tandlægeforeningen.

Indhold

  Det første tandlægebesøg

  Når barnet er omkring 3 år eller ved tilflytning, modtager forældrene et brev fra kommunen vedrørende tandlægevalg, hvor barnet skal tilmeldes en valgfri tandlæge. Hvis barnet har ældre søskende, tilmelder Morsø Kommune automatisk barnet til samme tandlæge som søskende.

  Det er tandlægen, der indkalder barnet og tilrettelægger indkaldelserne efter det enkelte barns behov.

  Børn med særlige behov indkaldes hyppigere. Børn med meget fine tænder kan opleve, at der er op til 12 måneder mellem undersøgelserne. Du kan altid få at vide, hvornår dit barn indkaldes igen.

  Vi anbefaler, at forældre hjælper børnene med tandbørstningen til de er ca. 9-10 år.

  Alle børn visiteres i 6. klasse af en specialtandlæge med henblik på vurdering af tandstillingen. Tandreguleringsbehandlinger foretages pr. 1. januar 2018 i samarbejde med specialtandlæge Annelise Küseler jf. aftale med Morsø Kommune.

  Vælges en anden reguleringstandlæge eller ønskes en anden eller dyrere behandling end den, der kan godkendes af kommunen, vil der være en egenbetaling på 35% af den af kommunen godkendte behandling samt en eventuel merpris i forhold til den godkendte behandling.

  Morsø Kommune skal have besked, hvis der vælges en anden tandlæge end Annelise Küseler til tandregulering. 

  Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Børne- og Ungdomstandplejen, Morsø Kommune, ved Louise Dissing på tlf. nr. 99 70 70 28. Eller meget gerne på mail bornetandplejen@morsoe.dk

  Oversigt over de praktiserende tandlæger på Mors

  CVR nr. Ydernr. Tandlæge Adresse By Tlf.nr.
  44117258 485594 Tandstøberiet Holgersgade 2 Nykøbing Mors 97 72 04 24
  35479430 490628 Smil med Østergaard Jernbanevej 12 Nykøbing Mors 97 72 05 06
  19739090 486582 Martin Vermehren Kirkegade 7 Nykøbing Mors 97 72 19 00

   

  Her kan du læse den nyeste bekendtgørelse om tandpleje