Gå til hovedindhold

Børne- og ungdomstandpleje

Morsø Kommune tilbyder gratis tandpleje til børn og unge, født efter den 31.12.2003 frem til det fyldte 22 år. Tandplejen varetages af privat praktiserende tandlæger.

Indhold

  Tandlægerne har alle indgået aftale med Morsø Kommune. Der er frit tandlægevalg.

  Det første tandlægebesøg

  Når dit barn er omkring 3 år eller ved tilflytning, modtager forældrene et brev fra kommunen vedrørende tandlægevalg, hvor barnet skal tilmeldes en valgfri tandlæge.

  Det er tandlægen, der indkalder barnet og tilrettelægger indkaldelserne efter det enkelte barns behov.

  Børn med særlige behov indkaldes hyppigere. Børn med meget fine tænder kan opleve, at der er op til 12 måneder mellem undersøgelserne. Du kan altid få at vide, hvornår dit barn indkaldes igen.

  Vi anbefaler, at forældre hjælper børnene med tandbørstningen til de er ca. 9-10 år.

  Alle børn visiteres i 6. klasse af en specialtandlæge med henblik på vurdering af tandstillingen. Tandreguleringsbehandlinger foretages i samarbejde med en specialtandlæge.

  Frit tandlægevalg

  For unge mellem 16 og 17 år er der frit valg blandt kommunens tandplejetilbud og privatpraktiserende tandlæger uden nogen form for brugerbetaling. Dog skal der også her laves en aftale med kommunen, inden behandlingen påbegyndes. Ordningen forlænges pr. 01.07.2022 for unge til det fyldte 22. år, som er født efter den 31.12.2003.

  Nederst på siden er der et dokument om fritvalgsordningen, som giver et overblik over de lovgivningsmæssige konsekvenser for dig som borger.

  Morsø Kommune har ikke kommunal tandpleje, men har aftale med de privatpraktiserende tandlæger både her og udenfor kommunen om behandling.

  Klinikhuset v/Lissi Nielsen

  Jernbanevej 12, Nykøbing

  Telefon: 97720506
  CVR nr.: 27251188
  Yder nr.: 485012

  Lene Mortensen Bovbjerg

  Jernbanegade 9, 1. Nykøbing

  Telefon: 97711081
  CVR nr.: 15781394
  Yder nr.: 486442

  Tandstøberiet

  Holgersgade 2, Nykøbing

  Telefon: 97720424
  CVR nr.: 27256236
  Yder nr.: 485594

  Martin Vermehren

  Kirkegade 7, Nykøbing

  Telefon: 97721900
  CVR nr.: 19739090
  Yder nr.: 486582