Gå til hovedindhold

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Sikrer en sammenhængende og helhedsorienteret indsats for børn og unge med særlige behov.

Indhold

  Målet er at sikre de bedst mulige pædagogiske og undervisningsmæssige vilkår og udviklingsmuligheder for børn og unge med særlige behov.

  PPR er en del af Center for Børn og Familier under Børn og Kultur. Dette sikrer en sammenhængende og helhedsorienteret indsats. Vi arbejder tæt sammen med skoler og institutioner. Indstillinger til PPR kan ske via skole, institution, læge og forældre.

  • Tidlig indsats, mindsteindgrebs- og nærhedsprincippet
  • Størst mulig helhed og sammenhæng i indsatsen
  • Fokus på barnets ressourcer og relationer
  • Specialiseret viden
  • Uvildig rådgivning
  • Ligeværdigt samarbejde
  • Børn og unge i alderen 0 - 18 år
  • Børn med tale/høre vanskeligheder
  • Børn, der udvikler sig langsomt
  • Børn, der ikke trives
  • Børn, der har svært ved at være sammen med andre børn og voksne
  • Børn med forskellige handicaps
  • At arbejde helhedsorienteret og tværfagligt
  • At foretager talepædagogiske og pædagogiske psykologiske vurderinger
  • At rådgive børn, forældre, skoler og institutioner i forhold til problemfelter
  • At visitere børn til videre undersøgelse og/eller specialindsats ud fra en faglig vurdering
  • At medvirke til øget viden og pædagogiske ressourcer i skoler og institutioner
  • At give supervision
  • At deltage i tværsektorielt samarbejde i forebyggende indsatser
  • At medvirke til sprogvurdering af børn
  • At yde åbne rådgivning til forældrene