Gå til hovedindhold

Økonomisk støtte til et efterskoleophold

Det er muligt for forældre at søge om økonomisk støtte til et efterskoleophold efter Barnets lov § 35 stk. 4, nr. 1.

Indhold

  Det er muligt for forældre at søge om økonomisk støtte til et efterskoleophold i henhold til Barnets lov § 35 stk. 4, nr. 1. Målgruppen omfatter unge fra familier med særlige problemstillinger. For at den unge kan anses som en del af målgruppen, skal det vurderes, at et ophold på en efterskole er af væsentlig betydning for den unges særlige behov for støtte. Det betyder, at der skal foreligge en konkret og individuel vurdering om, at andre forebyggende foranstaltninger ikke kan afhjælpe det konkrete støttebehov.

  Hvis den unge udelukkende oplever faglige vanskeligheder, så kan dette i sig selv ikke begrunde, at den unge er omfattet af målgruppen. Hvis der søges på baggrund af faglige vanskeligheder, så skal ansøgningen sendes til skolen, som træffer afgørelse. Skolen kan kun bevillige støtte, hvis skolen ikke har et egnet undervisningstilbud til den unge. Skolen vil kun skulle dække betalingen for undervisningsdelen, og forældrene skal selv afholde den resterende udgift til efterskoleopholdet.

  Selvom de fleste unge kan have gavn af et efterskoleophold, betyder det ikke nødvendigvis, at de er omfattet af målgruppen for støtte i henhold til Barnets lov § 35 stk. 4, nr. 1. Hvis den unge ikke hører til målgruppen, er det muligt at ansøge om midler fra en pulje, der er afsat af staten for at hjælpe forældre, som har udfordringer med at finansiere et efterskoleophold. Du kan finde mere information om denne mulighed på www.efterskolerne.dk/da/pris.

  For at en ung skal være berettiget til støtte til et efterskoleophold i henhold til Barnets lov § 35 stk. 4, nr. 1., skal deres adfærd være udsat og/eller truet. Det kan f.eks. handle om massivt skolefravær, begyndende misbrug af alkohol og/eller euforiserende stoffer, begyndende kriminel adfærd, anden risikoadfærd, psykisk mistrivsel eller lignende.

  Forud for ansøgning om efterskoleophold, skal den unges udfordringer have været forsøgt afhjulpet lokalt, i et samarbejde mellem den unge, familien, skolen og familieafdelingen.

  Ansøgning om efterskoleophold skal, som udgangspunkt, være familieafdelingen i hænde senest med udgangen af februar. Ansøgningen skal omfatte følgende:

  • Forældre og den unges begrundelse for ansøgning om støtte til efterskoleophold.
  • Samtykke til indhentning af Statusudtalelse fra Skole. OBS: er den unge fyldt 15 år, skal denne også underskrive.
  • Samtykke til afholdelse af samtale med den unge. OBS: er den unge fyldt 15 år, skal denne også underskrive.
  • Økonomiske oplysninger.

  Ansøgningsskemaet findes via linket ud i den højre side.