Gå til hovedindhold

Blå EU-sygesikringskort

Du skal bruge det blå EU-sygesikringskort, når du rejser til et EU-land, Norge, Island, Schweiz eller Liechtenstein.

Indhold

  Det blå EU-sygesikringskort

  04.05.2023 14.17

  Det blå EU-sygesikringskort

   Du skal bruge det blå EU-sygesikringskort, når du rejser til et andet EU-land, Norge, Island, Schweiz eller Liechtenstein

   Med det blå EU-sygesikringskort har du ret til samme sygesikring, som borgerne i det land du rejser i.

   Læs mere om det blå EU-sygesikringskort på borger.dk 

  • borger.dk/EU-sygesikringskort

  Du kan få det blå EU-sygesikringskort, hvis du bor i Danmark, er statsborger i et EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz, og du er dansk sygesikret.

  Du kan i særlige tilfælde have ret til et EU-sygesikringskort, hvis du:

  • bor i udlandet og arbejder i Danmark.
  • er udsendt af en dansk arbejdsgiver til at arbejde i udlandet.

  Derudover kan du have ret til et kort, hvis du er statsløs, konventionsflygtning eller familiemedlem til en dansk sikret. Et familiemedlem er din ægtefælle eller samlever og dine børn under 18 år. Dog har forældre til børn med statsborgerskab i et EU/EØS-land eller Schweiz ikke ret til et blåt EU-sygesikringskort.

  Læs mere om hvem der kan få det blå EU-sygesikringskort på borger.dk

  Du kan give en anden fuldmagt til at handle på dine vegne i kontakten med Udbetaling Danmark.

  Læs mere om fuldmagt til det blå EU-sygesikringskort på borger.dk 

  Det er Udbetaling Danmark, der behandler ansøgninger om det blå EU-sygesikringskort og udsteder kortet.

  Her kan du:

  • søge om at få det blå EU-sygesikringskort.
  • få svar på de oftest stillede spørgsmål om det blå EU-sygesikring

  Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du kontakte Udbetaling Danmark, International sygesikring

  Skrevet af Udbetaling Danmark