Gå til hovedindhold

Flexbolig

Det er muligt at få tilladelse til anvendelse af en helårsbolig til fritidsbolig - en såkaldt flexbolig.

Indhold

  Der er dog nogle betingelser, der skal være opfyldt.

  Om ordning

  Loven bestemmer, at hvis man efterfølgende igen ønsker at anvende fritidsboligen til helårsbolig, kan det ske uden tilladelse fra kommunen, og uden der stilles krav om bygningsmæssige arbejder (eks. efterisolering). Tilladelsen er personlig og meddeles til boligens ejer. En tilladelse til Flexbolig gælder kun til ejer flytter ind i boligen igen.

  Reglerne om flexbolig betyder dog ikke at plan-, bygge- eller naturbeskyttelseslovens bestemmelser tilsidesættes, hvorfor det kun er inden for enkelte områder, der gives tilladelse til Flexboliger.

  Reglerne for Flexbolig

  Er boligen beliggende i byzone, kan der oftest gives tilladelse til Flexbolig, såfremt boligen har været beboet inden for de sidste 5. år.

  Der kan dog være lokalplaner/byplanvedtægter eller andre tinglyste deklarationer, der bestemmer andet, hvorfor det skal påses i hvert enkelt tilfælde.

  Der kan meddeles en betinget tilladelse til Flexbolig.

  Tilladelsen til Flexbolig gives på vilkår af, at kommunen forinden vurderer, at der kan meddeles landzonetilladelse til helårsbrug igen, hvis boligen anvendes til fritidsbolig (flexbolig) i mere end tre år i alt. Kommunen kan dog ikke garantere, at der kan meddeles landzonetilladelse, idet en landzonetilladelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

  Der kan ikke gives tilladelse til Flexbolig. Boligen har i en periode over 5 år ikke været anvendt til beboelse, og det kræver derfor både landzone- og byggetilladelse at få tilladelse til at benytte boligen til helårshus igen. De nye bestemmelser om Flexbolig kan derfor ikke anvendes på disse boliger.

  Der vil dog i mange tilfælde være god mulighed for, at boligen kan få både landzone- og byggetilladelse, hvis der søges tilladelse til det. Det afhænger af boligens beliggenhed og bygningsmæssige tilstand.

  Overvejer man at købe hus på Mors kan man, inden man beslutter sig, skriftligt anmode kommunen om at tilkendegive, om der kan gives tilladelse til flexbolig jf. ovenstående.

  Det kan derfor indgå i ens overvejelser, inden man beslutter sig for at købe ejendommen.

  Ønsker man, som ejer af en ejendom, at få tilladelse til at anvende sin bolig som flexbolig, skal der rettes skriftlig henvendelse til kommunen på mailadressen: byggesag@morsoe.dk

  Kommunen vil efterfølgende undersøge om det er muligt at få en tilladelse til flexbolig, og ansøger vil få besked.
  En tilladelse til flexbolig vil fremgå af ejendommens BBR meddelelse, der kan ses på Boligejer.dk