Gå til hovedindhold

Flexbolig

Det er muligt at få tilladelse til anvendelse af en helårsbolig til fritidsbolig - en såkaldt flexbolig.

Indhold

  Der er dog nogle betingelser, der skal være opfyldt.

  Om ordning

  Flexboligordningen giver ejer af en helårsbolig mulighed for at ansøge kommunen om tilladelse til at bruge boligen som flexbolig. En flexbolig må benyttes som fritidsbolig i perioder, hvorefter den senere kan vende tilbage benyttelse om helårsbolig uden, at der igen skal ansøges om tilladelse til det.

  Som ejer af en ejendom kan du ansøge kommunen om tilladelse til at anvende din bolig som flexbolig, og i mange tilfælde er der mulighed for at opnå en sådan tilladelse. Tilladelsen er personlig og meddeles til boligens ejer. En tilladelse til flexbolig gælder kun til, ejer flytter ind i boligen igen.

  Det er dog ikke muligt at opnå flexboligtilladelse til boliger på landbrugsejendomme eller helårsboliger beliggende i Nykøbing Mors, Øster Jølby og Vils.

  Reglerne om flexbolig betyder dog ikke at plan-, bygge- eller naturbeskyttelseslovens bestemmelser tilsidesættes, hvorfor det kun er inden for enkelte områder, der gives tilladelse til flexboliger.

  Reglerne for Flexbolig

  Er boligen beliggende i byzone, kan der oftest gives tilladelse til flexbolig, såfremt boligen har været beboet inden for de sidste 5 år.

  Der kan dog være lokalplaner/byplanvedtægter eller andre tinglyste deklarationer, der bestemmer andet, hvorfor det skal påses i hvert enkelt tilfælde.

  Det er dog ikke muligt at opnå flexboligtilladelse til boliger beliggende i Nykøbing Mors, Øster Jølby og Vils.

  Der kan meddeles flexboligtilladelse til boliger i landzone, såfremt boligen har været beboet inden for de sidste 5 år.

  Det er dog ikke muligt at opnå flexboligtilladelse til boliger på ejendomme med landbrugspligt.

  Overgangen fra helårsbeboelse til fritidsbeboelse er undtaget for landzonetilladelse, jf. planlovens § 36, stk. 1, nr. 11 og efterfølgende genoptagelse til helårsbeboelse, jf. planlovens § 36, stk. 1, nr. 12.

  Der kan ikke gives tilladelse til Flexbolig. Boligen har i en periode over 5 år ikke været anvendt til beboelse, og det kræver derfor både landzone- og byggetilladelse at få tilladelse til at benytte boligen til helårshus igen. De nye bestemmelser om Flexbolig kan derfor ikke anvendes på disse boliger.

  Der vil dog i mange tilfælde være god mulighed for, at boligen kan få både landzone- og byggetilladelse, hvis der søges tilladelse til det. Det afhænger af boligens beliggenhed og bygningsmæssige tilstand.

  Overvejer man at købe hus på Mors kan man, inden man beslutter sig, skriftligt anmode kommunen om at tilkendegive, om der kan gives tilladelse til flexbolig jf. ovenstående.

  Det kan derfor indgå i ens overvejelser, inden man beslutter sig for at købe ejendommen.

  Ønsker man, som ejer af en ejendom, at få tilladelse til at anvende sin bolig som flexbolig, skal der rettes skriftlig henvendelse til kommunen på mailadressen: byggesag@morsoe.dk

  Tilladelse til flexbolig sker efter bestemmelserne i lov om boligforholdog lov om planlægning (planlægning)

  Kommunen vil efterfølgende undersøge om det er muligt at få en tilladelse til flexbolig, og ansøger vil få besked.
  En tilladelse til flexbolig vil fremgå af ejendommens BBR-meddelelse, der kan ses på Boligejer.dk