Gå til hovedindhold

Spildevand i byen

Spildevandet i byerne ledes oftest i det offentlige kloaknet, som drives og vedligeholdes af Morsø Spildevand A/S.

Indhold

  Alle større og en del mindre byer i Morsø kommune er kloakerede. Spildevandet renses på et af Morsø Spildevand A/S’ renseanlæg.

  Spildevandsforsyningsselskabet Morsø Spildevand A/S ejer og står for driften af alle tidligere offentlige spildevandsanlæg. Spildevandsanlæg omfatter både kloakker og renseanlæg.

  Kloakeringsprincipper

  I Morsø Kommune er der nedenstående 3 kloaktyper. Hvis du vil vide, hvilken type kloak, der er i dit område, kan du se dette i kommunens spildevandsplan.

  • I fælleskloakerede områder løber både spildevand og regnvand i en fælles kloakledning og det hele ledes til renseanlæg. Når det regner vil der ske overløb via overløbsbygværker til recipienter, således at regn- og spildevand ledes urenset til recipienten.
  • I separatkloakerede områder løber spildevand og regnvand i hver sin ledning. Spildevand ledes til renseanlæg og regnvand udledes typisk i et nærliggende vandområde eller nedsives.
  • I spildevandskloakerede områder løber kun spildevand til en spildevandskloak. Spildevand ledes til renseanlæg. Regnvand håndteres af grundejeren.

  Hvis Morsø Kommunes kommunalbestyrelse beslutter at kloakere et opland eller ændre et opland fra fælleskloakeret til separatkloakeret, er der tilslutningspligt for de ejendomme, der ligger inden for oplandet.

  Oplysninger om forsyningsselskabets spildevandsanlæg

  Kloaknettet er et offentligt spildevandsanlæg, som drives og vedligeholdes af Morsø Spildevand A/S. Har du spørgsmål eller problemer med spildevandssystemet skal du kontakte Morsø Spildevand A/S.