Gå til hovedindhold

Færdigmelding af byggeri

Du må ikke tage dit byggeri i brug, før du har fået ibrugtagningstilladelse af kommunen.

Indhold

  Søg via Byg og Miljø

  Når dit byggearbejde er færdigt, skal du færdigmelde det i Byg og Miljø.

  Her skal du vedhæfte dokumentation for, at de tekniske forhold i Bygningsreglementet er overholdt. De tekniske forhold, som dit byggeri er omfattet af, blev afkrydset i din ansøgning og fremgår desuden af din byggetilladelse. Du kan læse om de tekniske bestemmelser på bygningsreglementets hjemmeside

  Der stilles omfattende krav til dokumentation ved færdigmelding. Vi anbefaler derfor, at du søger hjælp hos en professionel rådgiver indenfor byggeri.

  De nordjyske kommuner har udarbejdet en vejledning om tekniske dokumentationskrav, hvor du kan finde hjælp til, hvad der skal indsendes ved færdigmelding. Denne kan findes på DABYFOs hjemmeside.

  Når færdigmeldingen og den indsendte dokumentation er fyldestgørende, vil du modtage en ibrugtagningstilladelse, og du må tage dit byggeri i brug.

  I 10 % af byggesagerne, hvor der er meddelt ibrugtagningstilladelse, foretager kommunen en stikprøvekontrol, som skal sikre, at det færdige byggeri overholder reglementets krav. Undtaget for stikprøvekontrol er dog enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse, sommerhuse og småhuse. Sagerne bliver udtaget senest en måned efter, at kommunen har givet ibrugtagningstilladelse.