Gå til hovedindhold

Jordvarmeanlæg

Etablering af jordvarme, kræver en anmeldelse eller en tilladelse hos Morsø Kommune.

Indhold

  Ansøgning om tilladelse til installation af jordvarmeanlæg (horisontalt)
  Færdigmelding af jordvarmeanlæg
  Anmeldelse af jordvarme

  Ansøgning om tilladelse 

  Etablering, eller ændring af jordvarmeanlæg kræver en tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19.

  Ansøgning om tilladelse til jordvarmeanlæg skal ske til Morsø Kommune ved at benytte selvbetjeningsløsningen i den grønne boks. 

  Anmeldelse af jordvarmeanlæg

  Opfylder jordvarmeanlægget følgende punkter, kan du nøjes med at anmelde anlægget:

  • Jordvarmeanlægget er terrænnært (horisontalt) 
  • Jordvarmeanlægget er ikke-industrielt
  • Jordvarmeanlægget er lokaliseret uden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger
  • Jordvarmeanlægget alene anvender de frostsikringsmidler, der er nævnt i § 15, stk. 1 i jordvarmebekendtgørelsen. 

  Har du ikke hørt fra Morsø Kommune 4 uger efter anmeldelsen, har du automatisk fået accept til at påbegynde etableringen af jordvarmeanlægget.

  Anmeldelse af jordvarmeanlæg skal ske til Morsø Kommune ved at benytte skemaet Anmeldelse af jordvarmeanlæg.

  Færdigmelding af jordvarmeanlæg

  Når jordvarmeanlægget er etableret, skal følgende ske:

  • Slangerne tæthedsprøves med rent vand inden ibrugtagningen, jf. jordvarmebekendtgørelsens bilag 3
  • Anlægget skal færdigmeldes til Morsø Kommune senest 14 dage efter ibrugtagning, via selvbetjeningsløsningen
  • Der skal med færdigmeldingsskemaet indsendes dokumentation for trykprøvningen, samt en præcis tegning over, hvor varmeslangerne ligger

  Når Morsø Kommune modtager færdigmeldingen, sker følgende:

  • BBR bliver opdateret
  • Sagen afsluttes ved kommunen
  • Du har mulighed for at få en reduceret elpris - kontakt dit energiselskab