Gå til hovedindhold

Kommunale byggegrunde

Morsø Kommune har ca. 100 boliggrunde til salg - og nogle af grundene er med fjordkig. Så leder du efter en grund som du vil købe på Mors - så se mere om vores ledige grunde her.

Indhold

  Se byggegrunde

  Hvis du søger efter en ledig grund som du ønsker at købe - så finde du mere information om Morsø Kommunes ledige byggegrunde via dette link.

  Køb byggegrund

  Du kan gratis reservere én boliggrund, hvis du er interesseret i at købe en grund, men din nuværende boligsituation er uafklaret.

  Hvis du i reservationsperioden modtager besked om, at der er en anden køber til grunden, skal du inden 8 dage afklare, om du vil udnytte din reservation ved at købe grunden til den gældende dagspris.

  Reservationen bortfalder automatisk efter 3 måneder og den kan ikke forlænges.

  Det er muligt at købe 2-3 grunde til sammenlægning til én boliggrund eller at købe 1 tilstødende grund, hvis du ønsker at udvide din have.

  Du skal kun betale kloakbidrag for én grund, hvis du betaler udgifter til landinspektør og en autoriseret kloakmester for at sløjfe overflødige kloakstik.

  Det er dog ikke muligt at købe kommunale byggegrunde til sammenlægning i Nykøbing, Sundby, Øster Jølby og Vils.

  Handelsvilkårene finder du under de konkrete boligområder  http://grundsalg.kortinfo.net/morsoe-grundsalg/

  Her fremgår det bl.a. også om grundprisen er inklusiv tilslutningsbidrag til el, vand og offentligt spildevandsanlæg.

  Handelsudgifter

  Købers omkostninger:

  • Købesummen (grundprisen)
  • Halvdelen af tinglysningsafgiften til skødet.
  • Tilslutningsbidrag til varme og eventuel kabel-tv
  • Tilslutningsbidrag til el, vand og kloak, hvis det ikke er indeholdt i grundprisen for det konkrete boligområde.
   Udgifter til egne rådgivere, f.eks. advokater og lignende

  Sælgers omkostninger:

  • Halvdelen af tinglysningsafgiften til skøde
  • Tinglysningsafgift til tinglysning af servitut om byggepligt og tilbagekøbspligt.
  • Udgifter til landinspektør, hvis grunden ikke er udstykket, eller der mangler skelpæle på grunden

  Hvad er omfattet er købet

  Medmindre andet er angivet i salgsvilkårene for det konkrete boligområde gælder følgende:

  • Udgifter til byggemodning til anlæg af vej og gadebelysning er indregnet i købesummen. Det betyder, at fornøden tilslutning til el, vand og kloak er mulig fra overtagelsesdagen
  • Kloak og vandforsyning vil være ført frem, så tilslutning kan ske ca. 1 meter inde på grunden
  • El vil blive ført frem til grundgrænsen
  • Stabil adgangsvej vil være ført frem til grunden. Kommunen har dog ret til at udskyde at etablere vej og fortov, indtil 50 % af grundene er solgt.

  Byggepligt og tilbagekøbspligt

  Byggeriet skal være afsluttet senest 3 år efter overtagelsesdagen.

  Hvis du opgiver at bygge har kommunen pligt til at købe grunden tilbage til samme pris som den er solgt til. Der bliver dog fratrukket et gebyr på 10.000 kr. og køber skal betale forbundne handels- og tinglysningsomkostninger for tilbageskødningen, samt kommunens andel af tinglysningsafgiften ved den oprindelige handel.

  Elektronisk tinglysning af skøde

  Sælger udfærdiger skøde for handlen, som både køber og sælger skal underskrive digitalt med Nem ID.

  Hvis du ikke har Nem ID, kan du bestille den på https://www.nemid.nu/dk-da/

  Du kan også vælge at give fuldmagt til en anden person eller virksomhed, som kan underskrive på dine vegne, f.eks. en advokat, en pårørende eller en bekendt. I den forbindelse skal du og 2 vitterlighedsvidner underskrive en fuldmagtsblanket