Gå til hovedindhold

Støtte til frivilligt socialt arbejde

Morsø Kommune kan yde økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde, jf. lov om social service.

Indhold

  Ansøgning - Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2024

  Støtte til socialt frivilligt arbejde - §18 midler

  Morsø Kommune yder økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde, som kan supplere den sociale indsats, der ydes i Social, Sundhed og Beskæftigelse.

  Hvad kan I få tilskud til?

  Tilskud ydes til aktiviteter i frivillige organisationer, f.eks.:

  • Socialt truede børn og unge med særlige vanskeligheder eller ensomhedsproblemer
  • Ældre, som er særligt udsatte eller ensomme
  • Misbrugere – både nuværende og tidligere misbrugere
  • Handicappede og sindslidende
  • Særligt udsatte voksne
  • Ensomme, udstødte og marginaliserede grupper
  • Etniske minoriteter, som har vanskeligt ved at blive integreret
  • Mennesker i akut krise
  • Aktiviteter med forebyggende og sundhedsfremmende sigte 
  • Personer på kanten af eller uden for det almindelige arbejdsmarked
  • Drift og etablering af frivillighedscenter

  Der kan desuden søges økonomisk grundtilskud til patientforeninger i Morsø Kommune. Der ydes disse foreninger et årligt grundtilskud til administrative udgifter, telefon, porto, annoncer m.v. Herudover forudsættes, at disse foreninger kan finansiere deres aktiviteter ved medlemskontingent.

  Der kan ikke søges tilskud til:

  • Omsorgsklubber
  • Støtteforeninger
  • Regions- og landsforeninger

  Der lægges vægt på, at den frivillige organisation og de aktiviteter der søges tilskud til, er lokal forankret i Morsø Kommune. Herudover skal der være en valgt bestyrelse eller styregruppe, egne vedtægter og afholdelse af årlig generalforsamling, eller hvad der for en styregruppe svarer til en generalforsamling.

  Tilskuddet kan bruges til at videreføre eller udbygge eksisterende sociale aktiviteter og udvikle nye.
  Uddeling finder sted en gang årligt.

  Hvordan søges frivillighedsmidler (§ 18-midler)?

  Der kan søges igen i efteråret 2024.
  Benyt selvbetjeningsløsningen ovenfor, for at komme i betragtning.