Gå til hovedindhold

Flytning af jord

Det skal i nogle tilfælde anmeldes til kommunen, når der skal flyttes jord.

Indhold

  Anmeldelse af jordflytning
  Regulativ for flytning af jord

  Det skal anmeldes til kommunen, når der skal flyttes jord i et eller flere af følgende tilfælde:

  • Flytning af jord, der er forurenet, bort fra den ejendom, hvor den er opgravet.
  • Flytning af jord bort fra en kortlagt ejendom eller en del af en kortlagt ejendom.
  • Flytning af jord bort fra et areal, som anvendes som offentlig vej.
  • Flytning af jord bort fra en ejendom, der er omfattet af områdeklassificering.
  • Flytning af jord bort fra et godkendt modtageanlæg for jord.

  Inden jordflytningen skal der tages prøver til analyse og jordflytningen skal anmeldes til og godkendes af kommunen. Det anbefales at kontakte Miljøgruppen i Teknik og Miljø for råd og vejledning, inden der udtages prøver til analyse. Anmeldelsen skal via Jordweb og indeholde angivelse af, hvor prøverne er udtaget samt analyseresultaterne. Kommunen har 4 uger til at behandle sagen. Derfor er det en god ide at indsende anmeldelsen i god tid, så jordhåndteringen ikke forsinkes.
  Du kan læse mere i jordflytningsregulativet.

  Morsø Kommune har pr. 1. januar 2022 fastlagt et opstart- og administrationsgebyr pr. jordflytningssag på kr. 500,00 ekskl. moms.

  Ved tidskrævende sager opkræves der yderligere kr. 500,00 pr. påbegyndt time.
  Det vil betyde, at to timers sagsbehandling, er gebyrsat til kr. 1.000,00.

  Regningen for gebyret udstedes til den virksomhed, der anmelder jordflytningen. Tidsforbruget for jordflytningssagen beregnes fra det tidspunkt, hvor vi enten modtager en anmeldelse, eller det tidspunkt, hvor kommunen vurderer, at der foretages en egentlig sagsbehandling, selvom der ikke er modtaget en formel jordflytningsanmeldelse. Det vil ofte være i forbindelse med en forhåndsdialog, inden anmeldelsen reelt er fremsendt.

  Morsø Kommune har d. 29. september 2021 godkendt gebyrtaksten, som er besluttet på baggrund af Affaldsaktørbekendtgørelsen af 14/12/2020.
  Ifølge bekendtgørelsen skal der opkræves et gebyr, der dækker kommunens omkostninger i forbindelse med anmeldelse og dokumentation ved flytning af jord, som er erhvervsaffald.