Gå til hovedindhold

Kørsel (befordring)

Se mere om handicapkørsel, kørsel til læge, speciallæge, sygehus, høreklinik eller synsinstitut.

Indhold

  Kørselsmuligheder

  Målgruppe
  Er du pensionist, har du mulighed for at søge om fribefordring til egen læge eller nærmeste speciallæge, hvis du på grund af din fysiske eller psykiske tilstand er afskåret fra at benytte offentlige transportmidler.

  Betingelser
  Fribefordring tildeles efter en individuel vurdering via Visitation Ældre, Morsø Kommune, på baggrund af oplysninger om helbredsforhold, jf. sundhedsloven § 170. 

  Der ydes fribefordring til læge, øjenlæge, ørelæge og hudlæge. Du kan ikke få befordring til fysioterapeut, kiropraktor, tandlæge og fodterapeut m.v.

  Hvis du har egen bil, eller kan benytte offentlige transportmidler, kan du ikke bevilges fribefordring.

  Du kan ikke få bevilget fribefordring, hvis transport med taxa alene er nødvendig på grund af manglende adgang til offentlige transportmidler.

  Sådan gør du
  Du skal udfylde et ansøgningsskema med oplysninger om dit helbred og indsende det til Visitation Ældre, Morsø Kommune. Skemaet kan fås ved at vælge linket til højre på siden eller ved henvendelse til Visitation Ældre, Morsø Kommune: 

  Telefon 9970 6348
  Træffetid alle hverdage mellem kl. 8.00-15.00.

  Ved bevilling af fribefordring bestilles kørsel senest kl. 13.00 dagen før den ønskede tur og bestilles direkte ved kørselskontoret, Nordjyllands Trafikselskab:
  Telefon 7020 8333
  Gælder også ved pludseligt opstået behov for kørsel (akutkørsel).

  Målgruppe
  Borgere der er bevilget ophold i daghjem og ikke kan transporteres af andre.

  Betingelser
  Behov for kørsel aftales ved henvendelse om tilbud til daghjemsophold.
  Tilbuddet bevilges efter aftale med personalet i daghjemmet.

  Egenbetaling udgør 44 kr. tur/retur. (2024)

  Sådan gør du
  Kontakt personalet i daghjemmet.

  Eventuelle ændringer af kørselsaftale skal ske ved henvendelse til daghjem:
  Telefon 2113 5274 eller 2113 5225
  Træffetid på hverdage mellem 8.00-14.00, - onsdag lukket.

  Sådan gør du
  Ønsker du at vide mere om kørsel til specialiseret genoptræning på sygehus, eller har brug for kørsel til specialiseret genoptræning på sygehus, kontaktes kørselskontoret v/ Aalborg Universitetshospital, Thisted:

  Telefon 9764 8030
  E-mail kk@rn.dk

  Kontoret er åbent i tidsrummet mandag til fredag kl. 8.00 - 12.00.

  Målgruppe
  Borgere der på grund af deres helbred ikke kan benytte offentlig transport.

  Betingelser
  Du har ret til at blive kørt, hvis du ikke kan benytte offentlig transport på grund af dit helbred, og du opfylder et af nedenstående krav:

  • Du modtager pension
  • Din bopæl er mere end 50 km. fra det hospital, du er blevet indkaldt til
  • Du er i et behandlingsforløb og som et led i forløbet bliver du indkaldt til ambulant behandling
  • Du er indlagt og hospitalet sender dig hjem på lægeordineret orlov.

  Retten til at blive kørt gælder mellem din bopælsadresse og hospitalet. Det er hospitalet, der vurderer din ret til kørsel.

  Sådan gør du
  Hvis du skal på sygehuset og har brug for kørsel, skal du henvende dig til kørselskontoret:

  Telefon 9764 8030
  Åbningstid er alle hverdage kl. 8.00 - 12.00.

  Bestilling af kørsel til sygehuse kan foretages tidligst 14 dage før din aftale på sygehuset, ligesom det senest kan ske 5 dage før behandling.

  Målgruppe
  Alle borgere har i visse tilfælde ret til befordringsgodtgørelse jf. sundhedsloven §§ 170-174, svarende til billigste offentlige transport.

  Betingelser
  Folke- og førtidspensionister har ret til godtgørelse til nærmeste speciallæge, hvis:

  • Man er medlem af sygesikringsgruppe 1, og
  • Man har en udgift tur/retur på over 48 kr. (2024), og
  • Behandlingen har fundet sted på regionens regning.

  Ikke-pensionister har ret til godtgørelse til nærmeste speciallæge, hvis:

  • Man er medlem af sygesikringsgruppe 1, og
  • Man har en udgift tur/retur på over 113 kr. (2024), og
  • Afstand til den nærmeste speciallæge er mindst 50 km fra bopælen, og
  • Behandlingen har fundet sted på regionens regning.

  Nærmeste speciallæge defineres ud fra den speciallæge, som kan udføre den pågældende behandling. Vælges der en speciallæge, som ikke er den nærmeste, kan man kun få udbetalt godtgørelse, som svarer til udgiften til nærmeste speciallæge. Er afstanden til nærmeste speciallæge for ikke-pensionister under 50 km, udbetales der ikke godtgørelse.

  Godtgørelsen beregnes altid ud fra billigste offentlige transportmiddel. Dette vil sige billigste billetpris for det antal zoner, som rejsen til nærmeste speciallæge udgør.

  Sådan gør du
  Ønsker du at ansøge om befordringsgodtgørelse skal dokumentation fra speciallægen med påtegning om fremmøde indleveres til Borgerservice, Morsø Kommune eller sendes via digital post.

  Såfremt betingelser og dokumentation er i orden, bliver beløbet indsat på din NemKonto hurtigst muligt uden yderligere information.

  Målgruppe
  Borgere der i forbindelse med ansøgning, afprøvning og tilpasning har tid hos Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed i Aalborg.

  Betingelser
  Du kan få refusion for kørsel svarende til billigste offentlige transportmiddel. Det er et krav, at du ved ansøgning om refusion vedlægger dokumentation for fremmøde for Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed.

  Sådan gør du
  Du skal selv arrangere kørsel.

  Ønsker du at ansøge om befordringsgodtgørelse skal dokumentation fra behandlingsstedet med påtegning om fremmøde indleveres til Hjælpemiddelhuset, Færøvej 1, Nykøbing Mors eller sendes via digital post.

  Høreklinikken er en del af Aalborg Universitetshospital, Thisted.

  Sådan gør du
  Borgere, der har brug for kørsel til Høreklinikken, skal henvende sig til kørselskontoret v/ Aalborg Universitetshospital, Thisted:
  Telefon 9764 8030
  E-mail  kk@rn.dk

  Kontoret er åbent i tidsrummet mandag til fredag, kl. 8.00 - 12.00.

  Bestilling kan ske tidligst 14 dage før kørsel. 

  Målgruppe
  Borger der i forbindelse med ansøgning, afprøvning og tilpasning har tid hos en bandagist.

  Betingelser
  Du kan få refusion for kørsel svarende til billigste offentlige transportmiddel.

  Du får refusion svarende til afstanden til det sted, hvor udlevering af hjælpemidlet efter kommunens sædvanlige praksis ville have fundet sted.

  Det er et krav, at du ved ansøgning om refusion vedlægger dokumentation for fremmøde hos bandagist.

  Sådan gør du
  Du skal selv arrangere kørsel.

  Ønsker du at ansøge om befordringsgodtgørelse skal dokumentation fra behandlingsstedet med påtegning om fremmøde indleveres til Hjælpemiddelhuset, Færøvej 1, Nykøbing Mors eller sendes via digital post.

  Betingelser
  Der er ikke mulighed for at søge om hjælp eller refusion af befordring til specialtandpleje.

  Betingelser
  Er borger visiteret til omsorgstandpleje, gælder visitering ligeledes til Fribefordring.

  Sådan gør du
  Fribefordring bestilles senest kl. 13.00 dagen før den ønskede tur og bestilles direkte ved kørselskontoret, Nordjyllands Trafikselskab:
  Telefon 7020 8333

  Gælder også ved pludseligt opstået behov for kørsel (akutkørsel).

  Læs mere om Fribefordring på Nordjyllands Trafikselskabs hjemmeside - se link i højre side.

  Målgruppe
  Voksne med tale-, stemme- og sprogvanskeligheder, erhvervet hjerneskade, hørevanskeligheder, høreapparat, sindslidelser og generelle indlæringsvanskeligheder.

  Betingelser
  Kommunikationscenter Thisted afgør, om man er berettiget til taxakørsel til og fra undervisning.

  Sådan gør du
  Kontakt Kommunikationscenter Thisted på tlf. nr. 9917 2725

  Bestilling foretages af Kommunikationscenter Thisted og er uden afgift for deltageren.

  Flextur er et samkørselstilbud fra Nordjyllands Trafikselskab - et alternativ til taxa- og buskørsel. Ruten er den kortest mulige i forhold til, hvem der har bestilt kørsel. 
  I praksis betyder det, at der kan være flere end dig med i bilen og at turen derfor typisk bliver lidt længere, end hvis du kører i egen bil.

  Prisen for Flextur afregnes pr. kilometer - dog altid med en minimumspris.
  Se gældende takster på Nordjyllands Trafikselskabs hjemmeside - se link i højre side.

  Målgruppe
  Alle kan bestille Flextur.

  Betingelser
  Ture kan bestilles op til 14 dage før og senest to timer før afgang.

  Bestilling på hjemmeside - her spares 10 % - eller via App betales med betalingskort. Bestilling via telefon betales kontant (lige penge) eller med betalingskort i vognen.

  Det kræves at start adressen ligger i Region Nordjylland og at slut adressen ligger i enten Region Nordjylland eller Region Midtjylland.
  Der køres fra adresse til adresse, vær derfor klar ved kantstenen ved afhentning.

  Flextur kan benyttes alle ugens dage mellem kl. 6.00 og 23.00.

  Sådan gør du
  Bestil din Flextur via Nordjyllands Trafikselskabs hjemmeside, App'en "Flextrafik", eller telefonisk hos Nordjyllands Trafikselskab:
  Telefon 9934 1134
  Træffetid mellem kl. 8.00-18.00.

  Flexhandicap er et tilbud om kollektiv trafik til dig med et fysisk handicap, hvor du bliver transporteret med taxa eller handicapvenlige liftbusser fra din gadedør til adresser i hele Region Nordjylland og Region Midtjylland.

  Flexhandicap er en samkørselsordning, hvor ruten er den kortest mulige i forhold til, hvem der har bestilt kørsel. I praksis betyder det, at der kan være flere end dig med i bilen og at turen derfor typisk bliver lidt længere, end hvis du kørte i egen bil.

  Flexhandicap omfatter kørsel til fritidsaktiviteter, familiebesøg, indkøb, kulturelle arrangementer, lægebesøg mv. og kan benyttes alle ugens dage, hele døgnet.

  Målgruppe
  Flexhandicap er for personer med et fysisk handicap, blinde og svagtseende.

  Betingelser
  Du skal

  • Være svært bevægelseshæmmet (også med støtte af ganghjælpemiddel)
  • Være bevilliget et ganghjælpemiddel af kommunen
  • Være fyldt 18 år 
  • Som hovedregel have et varigt handicap (længere end 12 måneder)
  • Visiteres af din bopælskommune.

  Sådan gør du
  Du kan ansøge om at blive visiteret til Flexhandicap ved at udfylde et ansøgningsskema - se link til højre på siden.

  Ansøgningsskemaet afleveres i Visitation Ældre, Morsø Kommune eller via digital post.

  Læs mere om Flexhandicap på Nordjyllands Trafikselskabs hjemmeside.

  Plustur er Flextrafik, som kan benyttes i de tilfælde, hvor bussen eller toget ikke kører hele vejen. Der køres mellem start adresse og stoppested, eller mellem stoppested og slut adresse.

  Plustur er en samkørselsordning, hvilket betyder, at der kan være flere med i vognen og at turen ofte vil være længere end den direkte vej fra A til B.

  Plustur er inkluderet i din bus- eller togbillet.

  Målgruppe
  Alle kan bestille en plustur.

  Betingelser
  Plustur kan kun benyttes, hvis den kører i forbindelse med bus eller tog, det vil sige, at der ikke tilbydes Plustur til at køre hele vejen på rejsen.

  Plusturen tilbydes, hvis det er en mulighed som en del af en samlet rejse via Rejseplanen.dk. Hvis Plustur er en mulighed, vil det fremgå som en del af den fremsøgte rejse.

  Turen bestilles tidligst 14 dage før og senest to timer før afgang.

  Sådan gør du
  Plustur bestilles på bestillingsportalen, hvorefter du modtager en ordrebekræftelse med et afhentningstidspunkt, som kan variere med 15 min. Du vil aldrig opleve at blive hentet senere, end din eventuelle forbindelse til anden kollektiv trafik tillader det.

  Betaling af Plustur sker med betalingskort ved bestilling. Vær opmærksom på at du kun betaler for Plusturen og ikke hele rejsen, når du bestiller via bestillingsportalen.

  Læs mere om Plustur på Nordjyllands Trafikselskabs hjemmeside - se link i højre side.

  Målgruppe
  Handicapservice er en ekstra, personlig hjælp til handicappede.

  Betingelser
  Assistancen skal bestilles senest 12 timer inden afgang.

  Sådan gør du
  Handicapservice bestilles ved at udfylde en formular på DSB's hjemmeside eller ved at ringe til DSB's kundeservice på telefon 7013 1419 - træffes døgnet rundt.

  Find formularen og læs mere om handicapservice på DSB's hjemmeside - se link til højre.

  Målgruppe
  Som handicappet eller gangbesværet kan du på visse stationer få hjælp af Arrivas personale, når du skal af eller på toget.

  Sådan gør du
  Handicapservice bestilles ved at kontakte Arrivas kundeservice på telefon 7027 7482 - træffes alle dage mellem kl. 6.00-24.00.

  Læs mere om handicapservice på Arrivas hjemmeside - se link til højre.