Gå til hovedindhold

Hjælpemidler og støtte

Har du et handicap eller varig nedsat funktionsevne, kan du søge om hjælpemidler, indretningshjælp eller støtte til handicapbil.

Indhold

  Ansøg om hjælpemiddel/boligindretning
  Ansøg om støtte til bil

  Søg hjælpemidler

  Du kan få støtte til hjælpemidler, hvis du har en varig funktionsnedsættelse og kommunen vurderer, at hjælpemidlet er en væsentlig lettelse i din dagligdag, eller en forudsætning for, at du kan udføre dit erhverv.

  Hjælpemidler til udlån, f.eks.:

  • Kørestol, rollator eller toiletforhøjer
  • Forbrugsgoder, f.eks. el-scooter
  • Personlige hjælpemidler, f.eks. arm- og benproteser, diabetes hjælpemidler, kompressionsstrømper eller brystproteser.

  Disse hjælpemidler bevilges og bliver borgerens ejendom:

  • Høretekniske hjælpemidler, f.eks. teleslynge
  • Boligindretning, f.eks. ændring af køkken eller badeværelse
  • Støtte til køb af handicapbil/ invalidebil.

  Synshjælpemidler som f.eks. lup eller talende ur eller kommunikationshjælpemidler som f.eks. talesyntese, øjenstyringsudstyr og særlige kommunikationsprogrammer til computere skal søges hos Institut for Syn og Hørelse tlf. 9764 7000.

  Hvis der er behov for et hjemmebesøg, vil du få besøg af en ergoterapeut, for at vurdere, om du er berettiget til en bevilling, så du bedre kan klare dagligdagen i dit hjem.

  Du er velkommen til at have en pårørende eller en god ven med til samtalen (bisidder).
  Som ansøger har du pligt til at medvirke til at fremskaffe de oplysninger, der er nødvendige for, at ansøgningen kan afgøres.

  Ved ansøgning om kropsbårne eller større hjælpemidler vil du få en skriftlig afgørelse om, hvorvidt du kan få hjælpemidlet bevilget.

  Du kan klage over afgørelsen til kommunen.
  Hvis kommunen fastholder afgørelsen, videresendes sagen til Ankestyrelsen.

  Tekniker har åbent værksted hver onsdag kl. 10.00 - 12.00, på nær i ferieperioder.

  Her kan du komme og få lavet små reparationer af dine bevilgede hjælpemidler, mens du venter.
  Ved større reparationer skal du kontakte ergoterapeuterne i telefontiden.