Gå til hovedindhold

Morsø Afklaringscenter

Er et midlertidigt plejetilbud, for dem, der har brug for kortvarig døgnpleje eller aflastning.

Indhold

  Morsø Afklaringscenter er et supplement, når plejen vurderes ikke at kunne ydes tilstrækkelig i eget hjem.

  Morsø Afklaringscenter har 24 pladser og to plejeafsnit - Skovvejen og Strandvænget.

  Se mere på Morsø Afklaringscenters hjemmeside

  Hvordan får jeg en plads?

  Visitationen i Morsø Kommune visiterer til midlertidig kortvarig døgnpleje eller aflastning.
  Visitationens træffetid er hverdage fra kl. 8.00-15.00 på telefon 9970 6348.