Gå til hovedindhold

Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje er et visitationstilbud til borgere med tilknytning til plejehjem og lokalcentre.

Indhold

  Ansøgningsskema omsorgstandpleje

  Tilbuddet er til voksne borgere, der, på grund af varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, har behov for hjælp i almindelige daglige funktioner eller pleje og omsorg, og dermed er forhindrede i eller kun med stort besvær kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

  Information om omsorgstandpleje

  Der kan søges omsorgstandpleje, hvis borgeren er beboer i plejebolig eller bor i eget hjem, og hvor egenomsorgen er så begrænset, at der er behov for hjælp til almindelige daglige funktioner eller for egentlig pleje.
  Egenomsorgen skal være så begrænset, at borgeren ikke kan benytte den eksisterende sygesikringstandplejeordning.

  Tilbuddet forudsætter henvisning og visitation.

  Omsorgstandplejens formål er at:

  • Sikre borgeren så god en tyggefunktion som muligt
  • Holde borgeren smertefri
  • Give borgeren en øget trivsel med mulighed for at opretholde eget selvværd og sociale kontakter.

  Behandlingsmæssigt omfatter omsorgstandpleje primært forebyggende, vedligeholdende og nødvendige istandsættelser af tandsættet, såsom:

  • Undersøgelse
  • Tandrensning
  • Fyldninger
  • Protesekorrektioner og protesereparationer
  • Tandudtrækning og hjælp ved akutte problemer.

  Omsorgstandpleje omfatter ikke større behandlinger som kroner og broer samt implantater.

  Omsorgstandpleje bliver altid givet efter behov. Hvis generne ved behandling er større end den forbedring, der kan opnås, vil der ikke blive behandlet.

  Det er Center for Sundhedsfremme, Social og Handicap i Morsø Kommune, der visiterer til omsorgstandpleje.

  For at blive visiteret til omsorgstandpleje skal der udfyldes et ansøgningsskema.

  Ansøgningsskemaet findes i den blå boks under billedet.

  Omsorgstandpleje udføres af privatpraktiserende tandlæger, som under sit autorisationsansvar og i det konkrete tilfælde først vurderer borgerens behandlingsbehov og dernæst beslutter, om den tilbudte undersøgelse eller behandling bør foregå på en tandklinik, eller om den fagligt forsvarligt kan foretages i borgerens eget hjem med mobilt udstyr.

  Hvis en borger ikke ønsker at blive transporteret til en tandklinik, skal den ansvarlige tandlæge eller tandplejer orientere om konsekvenser af dette valg, herunder informere om mulige alternative undersøgelser eller behandlinger foretaget i borgerens eget hjem eller konsekvensen af ikke at foretage undersøgelse eller behandling.

  Der er en egenbetaling på 590 kr. (2024) for at være tilknyttet omsorgstandplejen.
  Egenbetalingen pristalsreguleres hvert år og opkræves en gang årligt i januar måned.

  Borgere, der er tilmeldt ordningen, skal betale egenbetalingen men skal ikke betale for almen tandbehandling derudover.

  Er borger visiteret til omsorgstandpleje, gælder visitering ligeledes til fribefordring, jf. Kvalitetsstandard for fribefordring til læge/speciallæge.

  Er der spørgsmål eller behov for yderligere information i forbindelse med omsorgstandpleje, kan kontaktperson eller personale på plejehjemmet eller i hjemmeplejen kontaktes.