Gå til hovedindhold

Sygepleje

Sygepleje visiteres efter lægehenvisning og efter aftale med Visitationen i Morsø Kommune.

Indhold

  Sygepleje gives som hovedregel på sygeplejeklinik eller i borgerens eget hjem, hvis borgeren ikke kan møde frem på sygeplejeklinikken.

  Mål for sygepleje indsats

  • Forebygge sygdom
  • Fremme sundhed
  • Sygepleje og behandling
  • Udvikle og fastholde borgerens funktionsevne
  • Sikre lindring hos uhelbredeligt syge, der har dette behov.

  Borgeren støttes i at tage ansvar for egen tilværelse. Der arbejdes hen imod, at den enkelte borger får nødvendig hjælp indenfor de politisk vedtagne rammer og serviceniveau.

  Hvem kan få sygepleje og hvordan?

  Alle personer, der opholder sig i kommunen, kan få sygepleje efter behov. Tildeling sker ud fra individuel vurdering af, hvorvidt den enkelte har mulighed for at klare opgaven selv, gøre brug af samboende, netværk, eller kan få løst opgaven ved hjælp på anden vis, for eksempel apotek eller på sygeplejeklinik.

  Behov for sygepleje vurderes og visiteres af visitator i samråd med sygeplejerske. Sygepleje leveres både som planlagte og akutte besøg i alle døgnets timer. Efter en individuel vurdering oplyses borgeren mundtligt om, hvilke ydelser der er tildelt. Ved ændringer i borgerens behov tilpasses sygeplejens indhold og omfang straks. 

  Henvendelse om sygepleje skal ske via henvisning fra egen læge.

  Akut behov for sygepleje

  Du skal rette henvendelse til praksislæge eller vagtlæge for at afklare, om der eventuelt kan visiteres til akut sygepleje.
  Er du allerede tilknyttet hjemmeplejen, kan du rette henvendelse til Morsø Hjemmepleje på telefon 9970 6303,  hvorfra hjælpen leveres.