Gå til hovedindhold

Vielser

Hvis I vil giftes, enten i kirken eller på rådhuset, skal I udfylde en ægteskabserklæring.

Indhold

  Ægteskabserklæring
  Navneændring på bryllupsdagen

  I kan udfylde ægteskabserklæringen ved at klikke på det linket ovenfor. 

  Hvis relevant, skal følgende bilag medsendes:

  • Eventuelle skilsmissedokumenter
  • Eventuelle dødsattester
  • Dåbsattest, hvis I er født før den 1. januar 1960

  I skal udfylde ægteskabserklæringen digitalt ved hjælp af MitID. 

  Hvis I ikke har MitID, bedes I kontakte Stab og Borgerservice i Morsø Kommune.

  Sådan gør I

  I kan frit vælge, hvilken kommune I vil giftes i.

  I Morsø Kommunes foregår borgerlige vielser på Det gl. Rådhus. Dog kan der laves en aftale om, at vielsen foregår et andet sted i kommunen. Hvis I ønsker dette, kan I skrive det i ægteskabserklæringen, som I skal udfylde.

  Vielsen foretages af borgmesteren eller en anden person, som borgmesteren har bemyndiget til det.

  Hvis I ikke selv ønsker at medbringe to vidner til vielsen, kan kommunen stille vidner til rådighed, dog kun i kommunens åbningstid.

  Hvis I vil giftes i kirken, skal I henvende jer til præsten i den kirke, hvor I ønsker at blive gift.
  Derudover skal I udfylde en ægteskabserklæring.

  I kan blive gift i en bestemt kirke, hvis:

  • Den ene, eller begge parter er medlem af folkekirken og kirken tilhører medlemmets sogn.
  • Den ene, eller begge parter har en særlig tilknytning til kirken og derfor ønsker at blive gift dér.

  I har  ikke automatisk ret til at blive gift i andre kirker end de ovennævnte. I kan dog henvende jer til det enkelte sogn og spørge om lov til at blive gift i deres kirke.

  En præst kan nægte at vie et par, hvis den ene eller begge parter er fraskilte. Hvis en præst af andre religiøse grunde ikke mener, at kunne foretage en vielse, afgør biskoppen, om præsten bør fritages for at udføre vielsen.

  Velsignelse af borgerligt indgået ægteskab

  Hvis man er borgerligt gift, kan man få en kirkelig velsignelse af enhver præst i folkekirken.

  For at få en kirkelig velsignelse, skal man henvende sig til den præst, som man ønsker at blive velsignet af.

  Hvis I vil giftes i en andet trossamfund, skal I først og fremmest henvende jer til det trossamfund, som I ønsker at blive gift i.

  Derudover skal I udfylde en ægteskabserklæring.
  Dette skal gøres digitalt ved hjælp af MitID. 

  Vielser i et ikke-godkendt trossamfund

  I kan blive viet inden for andre ikke-godkendte trossamfund, hvis en eller begge parter hører til trossamfundet og hvis trossamfundet har præster, der af Ankestyrelsen er godkendte til at foretage vielser.

  Efter vielsen udsteder kommunen en vielsesattest, som sendes til parret.

  Hvis du er dansk statsborger og vil giftes i udlandet, skal du udfylde en ægteskabserklæring, så du kan få udleveret en ægteskabsattest - også kaldet civilstandsattest.

  Ægteskabsattesten viser, at du efter dansk ret opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. Attesten er gyldig fire måneder efter udstedelsen.

  Hvis I gerne vil giftes i Danmark, men ikke har bopæl i Danmark, skal vi have følgende fra jer:

  • Udfyldt ægteskabserklæring
  • Civilstandsattest fra landet hvor I opholder jer
  • Eventuelle skilsmissepapirer
  • Fremvisning af pas ved personlig henvendelse

  Vi forlanger ikke, at I er her mens papirerne tjekkes. Vi kontakter jer efterfølgende for at informere om, hvorvidt vielsen kan foretages og i så fald hvornår.
  Dog skal I møde personligt op inden vielsen, for at fremvise pas m.m.

  Rent praktisk

  I skal udfylde en ægteskabserklæring, som I kan hente ved at bruge selvbetjeningsløsningen til højre. Hvis I ikke har MitID, kan I kontakte Stab og Borgerservice, så kan vi sende en ægteskabserklæring.

  Udenlandske skilsmissepapirer skal godkendes af kommunen, inden en vielse kan finde sted. Godkendelse af et udenlandsk skilsmissedokument forudsætter, at det er verificeret og legaliseret hos det pågældende lands myndigheder i henhold til landets lovgivning herom, eller har apostillepåtegning.

  Vielser uden for kommunegrænser

  Vielser uden for kommunegrænser

  Hvis et par, bosat i en anden kommune end Morsø, ønsker at blive gift af egen bopælskommunes giftefoged i Morsø Kommune, skal der søges om tilladelse.

  Blanket til tilladelse

  Blanketten sendes til sikkerpost@morsoe.dk

  Before you can get married in Denmark you need a Certificate of Marital License.

  You have to apply for a Certificate of Marital License at The Agency of Danish Law if you or your partner:

  • Are not a Danish citizen
  • Are not a citizen in a Nordic country (e.i. Finland, Sweden, Norway or Island)
  • Do not have a permanent residence permit issued in Denmark
  • Do not have a permanent residence certificate under the Directive 2004/38/Ec implemented in Danish law as "EU-opholdsbekendtgørelsen"

  You can find out more on familieretshuset