Bofællesskabet Smallegade

Bofællesskabet Smallegade er et botilbud til voksne udviklingshæmmede, som kan bo i egne lejligheder og kan klare sig selv om natten (nogle gange også om dagen), men som har behov for støtte og vejledning samt et fællesskab med ligesindede. Vi sætter trivsel i højsædet. Her er plads til forskellighed.

Målsætning

Den overordnede målsætning er, at beboerne oplever sig selv som individuelle og værdifulde mennesker med selvbestemmelse i deres livsførelse. Nøgleordene for os er gensidig respekt og indflydelse på egen hverdag og eget liv.

Der lægges vægt på:

  • At borgerne har lyst til at have samvær med ligestillede
  • At der ikke er et misbrug eller vold
  • At borgerne er motiveret for socialpædagogisk støtte
  • At der ydes støtte efter individuelle behov, som løbende vurderes.

Pædagogik og tilgang i hverdagen

Vi yder socialpædagogisk støtte efter § 85. I hverdagen arbejder vi med KRAP-metoden, hvor vi holder fokus på inddragelse, at have en anerkendende ressourceorienteret tilgang og respektere borgerne, uanset deres behov for støtte og hjælp.

Vores indsats og hjælp tager altid udgangspunkt i den enkelte borger og dennes behov. Vi arbejder på, at borgerne udvikler sig selv og sine færdigheder, så de bliver så selvstændige og selvhjulpne som muligt, og med henblik på så vidt muligt at mestre eget liv.

Borgerne har medbestemmelse i bofællesskabet og selvbestemmelse og ansvar for eget liv. Det betyder også i praksis, at man har retten til selv at fra- og tilvælge de forskellige tilbud, såsom hjælp til rengøring, madlavning, ture osv. Det betyder også, at borgerne selv må erfare af de konsekvenser, det har at fra- eller tilvælge de forskellige tilbud. De får naturligvis altid råd og vejledning, når der er behov for dette.

I praksis betyder det også, at medarbejderne hjælper borgerne med eksempelvis ovenstående og ikke borgerne, som hjælper medarbejderne. Ansvaret er borgernes. Vi respekterer borgerne som ligeværdige mennesker trods deres behov for hjælp og støtte. Der samarbejdes tæt med de øvrige bofællesskaber.

Det er vigtigt, at borgerne oplever sig som ligeværdige medborgere med kommunens øvrige indbyggere. Vi arbejder derfor med fællesskaber og inklusion - også i praksis. Vi deltager gerne, så vidt muligt, ved lokale arrangementer med byens øvrige borgere, ligesom vi bruger de forskellige butikker i lokalområdet på lige fod med kommunens øvrige borgere.

Beskrivelse af Smallegade

Bofællesskabet Smallegade består af 11 lejligheder, hvoraf den ene er en fælleslejlighed. Bofællesskabets beliggenhed er i centrum af Nykøbing Mors med blot få hundrede meter til gågaden m.m. Bofællesskabet har et hyggeligt gårdmiljø, som bruges en del især om sommeren, hvor der grilles. Beboerne afholder selv alle udgifter til husleje, lys og varme m.m. Der kan søges boligstøtte og varmehjælp. Desuden betales der en andel til fælleslejligheden.

Praktisk info

Der er personale på hverdage kl. 7.00 - 22.00.

Om morgenen i tidsrummet kl. 7.00 - 9.00 er der morgenmad i fælleshuset, hvorefter beboerne er i dagtilbud/beskæftigelse.

I tidsrummet 9.00 - 16.00 giver personalet bostøtte ved hjemmedage i bofællesskabet, eller bostøtte til udeboende borgere. Alle borgere i bofællesskabet har en hjemmedag.

I tidsrummet kl. 16.00 - 22.00 er der fælles hygge, aftensmad, spil, snak og fritidsaktiviteter.

I weekenden er der personale i tidsrummet kl. 9.00 - 21.30, hvor man har stor indflydelse på, hvad der skal ske. Der samarbejdes tæt med de øvrige bofællesskaber.