Bofællesskabet Smallegade er et botilbud til voksne udviklingshæmmede.

Målsætning

Den overordnede målsætning er, at beboerne oplever sig selv som individuelle og værdifulde mennesker med selvbestemmelse i deres livsførelse. Bofællesskabet Smallegade er et bosted, hvor vi sætter trivsel i højsædet. Nøgleordene for os er gensidig respekt og indflydelse på egen hverdag og eget liv. Her er plads til forskellighed.

Der lægges vægt på:

  • At personen har lyst til at have samvær med ligestillede
  • At der ikke er et misbrug
  • At personen er motiveret for socialpædagogisk bistand
  • At der ydes støtte efter individuelle behov, som løbende vurderes

Beskrivelse

Bofællesskabet Smallegade består af 10 lejligheder og et fælleshus. Der er personale på hverdage kl. 7.00-21.30. Om morgenen i tidsrummet 7.00-9.00 er der morgenmad i fælleshuset, hvorefter beboerne er i dagtilbud / beskæftigelse. I tidsrummet 16.00-21.30 er der fælles hygge, aftensmad, spil, snak og fritidsaktiviteter.

Vi yder socialpædagogisk støtte efter § 85. I hverdagen arbejder vi med KRAP metoden, hvor vi holder fokus på inddragelse, at have en anerkendende tilgang og respektere borgerne, uanset deres behov for støtte og hjælp. Det er vigtigt, at borgerne oplever sig som ligeværdige medborgere med kommunens øvrige indbyggere. Det betyder, at vi bruger de forskellige butikker i lokalområdet, ligesom vi på lige fod med kommunens øvrige borgere deltager ved arrangementer på Mors. Vi arbejder med inklusion - også i praksis. Vores indsats og hjælp tager altid udgangspunkt i den enkelte borger og dennes behov. Vi arbejder på, at borgerne udvikler sig selv og sine færdigheder.

Beboerne er på skift med til at gøre fælles indkøb og lave aftensmad. Beboerne har hjemmedage, hvor der ydes hjælp, støtte og vejledning til oprydning, rengøring, tøjvask, indkøb, tandlæge, lægebesøg m.m.
I weekender er der personale i tidsrummet 9.00-21.30, hvor man har stor indflydelse på, hvad der skal ske. Der samarbejdes tæt med de øvrige bofællesskaber.