Gå til hovedindhold

Café, klub og idrætskoordinator

Fritidstilbuddet er for borgere og brugere af sociale tilbud for voksne i Morsø Kommune

Indhold

  Vi ønsker, at du som borger og bruger af tilbuddene, får en styrket følelse af at kunne være dig selv som person og oplever mulighed for støtte til mestring i dit eget liv. Vi ønsker, sammen med dig, at skabe tryghed og øget selvstændighed. Vi arbejder aktivt og målrettet mod, at du får et meningsfuldt liv, med bedst mulig funktionsevne. Vi ønsker, at du føler dig mødt og anerkendt og vi vil tage udgangspunkt i dine kompetencer og ressourcer.

  Se mere om tilbuddene her

  På tværs af alle enheder under Sociale Tilbud for voksne er der tilknyttet en idrætskoordinator, som forestår idræts- og sundhedsfremmende aktiviteter på forskellige niveauer. Der er generelt fokus på sundhed, herunder sund kost og motion i hverdagen.

  Der tilbydes gåture, svømning, vejledning/vægtkontrol, deltagelse i håndbold og fodbold, svømning musik og sang.

  Klubben er for alle udviklingshæmmede, der er visiteret til kommunens dagtilbud. Klubben holder til på Aktivitetscentret og har åbent hver tirsdag fra kl. 16.00-20.00. Der er mulighed for at deltage i forskellige arrangementer og aktiviteter, såsom ture ud af huset, bowling, afholdelse af deltagers fødselsdage m.v. Der er tilknyttet medarbejder fra kommunens sociale tilbud.

  Café 47 er et tilbud for psykisk sårbare.

  Hver onsdag tilbydes der forskellige aktiviteter og socialt samvær fra kl. 15.00-19.00.

  Der er tilknyttet personale fra Daghus Morsø, SIND-Huset, Aktivitetscentret og Bostøtten.

  Torsdagscafeen er et tilbud til unge mellem 18 og 30 år, der i forvejen er visiteret til socialpædagogisk støtte.

  Cafeen har åbent om torsdagen fra kl. 16.00-20.00, hvor der laves mad sammen. Der vil som regel være en aktivitet, som planlægges i fællesskab. Det kan f.eks. være motionsaftener, ture ud af huset, gæsteoplægsholdere, Mindfulness - alt sammen noget der er med til at danne fællesskab og samvær.