Gå til hovedindhold

Dagtilbud for handicappede og udviklingshæmmede

Morsø Kompetencecenter er et aktivitets- og værested med beskyttet beskæftigelse for voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Indhold

  Den overordnede målsætning er at skabe en indholdsrig hverdag for den enkelte i et miljø med varierende aktivitets- og arbejdstilbud. Der gives mulighed for at vedligeholde og udvikle den enkeltes kompetencer og indgå i et socialt samvær med ligestillede.

  Se mere om tilbuddet herunder:

  Morsø Kompetencecenter er beliggende på to adresser:

  N. A. Christensens Vej 8-10 og H. C. Ørsteds Vej 2D.

  Brugerne kan have vidt forskellige behov for støtte og er så vidt muligt opdelt efter egne ønsker og interesser.

  N. A. Christensens Vej 8 er produktionen, hvor der udføres underleverandøropgaver for virksomheder i nærområdet. Opgaverne er mangfoldige - lige fra maskinarbejde til pakke-, monterings- og sorteringsopgaver.

  N. A. Christensens Vej 10 er sanse/struktur grupperne, hvor der arbejdes med faste struktursystemer og kommunikationsformer. Der tilbydes sanseintegration, kreative aktiviteter, sang, musik, støtte til personlig pleje, vedligeholdelse og udvikling af færdigheder samt omsorg, tryghed og glæde.

  H. C. Ørsteds Vej 2D har fire grupper. Grøn gruppe, Aktiv gruppe, Unge gruppe og Arbejdsgruppen.

  I Grøn gruppe arbejdes der med gartneri, henholdsvis til videresalg og eget forbrug. Der forefindes et stort drivhus, hvor der plantes, bliver sået og høstet afgrøder, ligesom der ved matriklen er en stor frugtplantage, der danner rammen om daglige aktiviteter for borgerne i gruppen. Der arbejdes med vedligeholdelse af grønne områder. Der tilbydes desuden kreative aktiviteter og hygge, spil m.v. 

  I Aktiv gruppe tilbydes en vifte af kreative aktiviteter, som f.eks. keramik, billedkunst m.v. Der tilbydes en del fysiske aktiviteter. 

  I Unge gruppe er der fokus på det "unge rum og ungdomskultur" - alt det der optager unge mennesker. Der etableres aktiviteter målrettet unge, der gives mulighed for netværksdannelse, sociale relationer og tilhørsforhold i et ungemiljø. Dagligdagen indeholder bl.a. fysiske aktiviteter, kreative værksteder, madlavning, kultur- og naturoplevelser ud af huset m.v.

  I Arbejdsgruppen er det daglige arbejde fysisk betonet, f.eks. flytte for øvrige beboere, slå græs, nedlægge fliser og reparationer ved huset. I Arbejdsgruppen er tilhørende en nicheproduktion af legehuse, fuglehuse, shelters, skydetårne, bord/bænke sæt m.v.

  På tværs af brugergrupperne ved Morsø Kompetencecenter tilbydes forskellige aktiviteter som idræt, musik, svømning, skovture, ridning, madlavning, årstidens fester m.m.

  Personalegruppen i Morsø Kompetencecenter er sammensat af pædagoger, social- og sundhedsassistenter og hjælper, værkstedsassistenter, ergoterapeuter, studerende og administrativ medarbejder.

  Praktiske oplysninger

  Telefon 9970 6800

  Åbningstider:
  Mandag-torsdag kl. 9.00-15.30
  Fredag kl. 9.00-14.00

  Visitation sker ved henvendelse til din sagsbehandler.