Gå til hovedindhold

Dagtilbud for handicappede og udviklingshæmmede

Morsø Kompetencecenter er et aktivitets- og værested med beskyttet beskæftigelse for voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Indhold

  Den overordnede målsætning er at skabe en indholdsrig hverdag for den enkelte i et miljø med varierende aktivitets- og arbejdstilbud. Der gives mulighed for at vedligeholde og udvikle den enkeltes kompetencer og indgå i et socialt samvær med ligestillede.

  Se mere om tilbuddet herunder:

  Morsø Kompetencecenter er beliggende på to adresser: N. A. Christensens Vej 8-10 og H. C. Ørsteds Vej 2D.

  Brugerne kan have vidt forskellige behov for støtte og er så vidt muligt opdelt efter egne ønsker og interesser.

  N. A. Christensens Vej 8-10 er produktionen, hvor der udføres underleverandøropgaver for virksomheder i nærområdet. Opgaverne er mangfoldige - lige fra maskinarbejde til pakke-, monterings- og sorteringsopgaver.

  H. C. Ørsteds Vej 2D har fire grupper. I den grønne gruppe arbejdes der med gartneri, dels til videresalg dels til eget brug i kantinen. Krea og multigruppen tilbyder en vifte af kreative aktiviteter som f.eks. keramik, billedkunst, træskære og strikning. I pedel/arbejdsgruppen er det daglige arbejde fysisk betonet, f.eks. flytte for øvrige beboere, slå græs, nedlægge fliser og reparationer ved huset. Endelig er der køkken og kantinegruppen, som fremstiller bagværk og lettere frokostretter.

  På tværs af brugergrupperne ved Morsø Kompetencecenter tilbydes forskellige aktiviteter som svømning, skovture, ridning, madlavning, årstidens fester m.m.

  Personalegruppen i Morsø Kompetencecenter er sammensat af pædagoger, social- og sundhedsassistenter, håndværkere, værkstedsassistenter, omsorgsmedhjælpere, ergoterapeuter, studerende, håndværkere og administrativ medarbejder.

  Praktiske oplysninger

  Telefon 9970 6800

  Åbningstider: Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
  Fredag kl. 8.00-14.00

  Visitation sker ved henvendelse til din sagsbehandler.

  Sociale tilbud
  Jernbanevej 7
  7900 Nykøbing Mors
  Telefon 9970 7000