Gå til hovedindhold

Hjerneskadet og Senhjerneskadede

Senhjerneskadede er personer, som pludselig rammes af en hjerneskade, der kan medføre såvel synlige som usynlige handicapper.

Indhold

  At få en skade på hjernen er svært både for den ramte og de pårørende. Det betyder ofte en ændret hverdag. I denne situation kan det være svært at overskue hvor hjælpen findes. Det kan en hjerneskade-koordinator hjælpe dig med.

  Målgruppen er borgere fra 18 år, der har pådraget sig en hjerneskade.

  Årsager til en hjerneskade

  De hyppigste årsager til erhvervet hjerneskade er en blodprop eller blødning i hjernen (apopleksi) og traumatisk hjerneskade efter f.eks. trafikulykker.
  Hjerneskade kan også opstå som følge af betændelsestilstande (f.eks. meningitis), svulster eller iltmangel som følge af f.eks. kvælning, drukning, eller hjertestop.

  Læs mere om hvert punkt herunder:

  Hjerneskadekoordinator

  At få en skade på hjernen er svært, både for den ramte og de pårørende. Det betyder ofte en ændret hverdag.
  I en sådan situation kan det være svært at overskue, hvor hjælpen findes. Det kan en hjerneskadekoordinator hjælpe dig med.

  Støtten ydes til borgere mellem 18 og 65 år, der har pådraget sig en hjerneskade. Det kan dreje sig om pludselig opståede skader, som f.eks. slag mod hovedet, forgiftning, iltmangel, tumor i hjernen, hjerneblødning eller blodprop i hjernen.

  Hjerneskadekoordinatoren kan:

  • Tale med dig om din situation
  • Hjælpe dig med at koordinere dit rehabiliteringsforløb
  • Hjælpe dig med at håndtere din nye livssituation
  • Hjælpe dig med at starte nye eller genoptage tidligere fritidsaktiviteter.
  • Samtale med og rådgive dine pårørende
  • Samarbejde med de involverede fagpersoner, hvor målet er at give dig det rette tilbud på rette tidspunkt.

  Støtten kan gives i form af:

  • Rådgivning og vejledning i forhold til ændrede livsvilkår på områderne hjem, arbejde og fritid
  • Kontakt til relevante fagpersoner
  • Medvirken til at skabe sammenhæng i rehabiliteringstilbud på tværs af forvaltninger, praktiserende læger, sygehus og andre samarbejdspartnere
  • Hjælp til at formidle kontakt til arbejdsplads og/eller fritidstilbud
  • Orientering om hvilke tilbud der findes i kommunen for borgere med erhvervet hjerneskade.

  Hvem kan kontakte hjerneskadekoordinatoren?

  • Sygehuset i forbindelse med udskrivelse
  • Du kan selv henvende dig
  • Dine pårørende
  • Egen læge
  • Fagpersoner, som du allerede er i kontakt med

  Kontaktoplysninger

  Hjerneskadekoordinator
  Paraplyen, Skovparken 1A
  7900 Nykøbing Mors
  Telefon 2012 8076

  Senhjerneskadegruppen arbejder med voksne borgere, der er blevet senhjerneskadet, i form af en hjerneblødning, blodprop i hjernen, fald, forgiftning eller andet, som ofte medfører, at hverdagen ændres og med risiko for at blive socialt isoleret.

  Morsø Kommune driver en café/værested for denne målgruppe, hvor der er mulighed for at være sammen med ligestillede.

  Der arbejdes ud fra den enkeltes behov og muligheder og med respekt for borgeren.
  Der tilbydes også socialpædagogisk hjælp i hjemmet.

  Bostøtten er et tilbud til voksne senhjerneskadede personer, der har behov for socialpædagogisk bistand 1-2 gange ugentligt.

  Målsætning

  Individuelt tilrettelagt støtte, som gives i brugerens hjem. Bostøtten ydes som hjælp til selvhjælp og altid i samråd med borgeren og evt. pårørende.

  Beskrivelse

  Den socialpædagogiske støtte kan f.eks. være at blive orienteret om kommunes aktiviteter og muligheder som senhjerneskadet og få hjælp til at komme i gang med disse aktiviteter, at få struktur på hverdagen samt få hjælp til økonomi og samtaler med diverse instanser.

  Der lægges vægt på:

  • At personen er motiveret for socialpædagogisk bistand
  • At hjælpen gives i form af hjælp til selvhjælp
  • At der tages udgangspunkt i personens ønsker og behov
  • At det vurderes individuelt i hvilket omfang og hvor ofte, hjælpen skal ydes.

  Visitation sker ved henvendelse til din sagsbehandler.

  Aktivitets- og værestedet Café Paraplyen er et tilbud til voksne senhjerneskadede personer om at deltage i aktiviteter og samvær.

  Målsætning

  Målet for Café Paraplyen er, at alle med en senhjerneskade skal have mulighed for at være sammen med ligestillede, hvor de kan have socialt samvær og lave forskellige aktiviteter, alt efter interesse og formåen.

  Beskrivelse

  Der startes altid med en snak og en kop kaffe, og så er der mulighed for at være med i aktiviteter så som:

  • Kortspil
  • Sang og musik
  • Foredrag
  • Udflugter
  • Filtning
  • Maling
  • Knipling
  • IT
  • Bankospil
  • Hensynstagende stolegymnastik
  • Stavgang
  • Gåture
  • Petanque
  • Motionscenter

  En meget vigtig aktivitet er hyggeligt samvær med ligestillede. Der tages hensyn til den aktuelle brugergruppe og alle er medbestemmende om, hvilke aktiviteter der skal udbydes.

  Hver torsdag er der ungegruppe, for personer med en senhjerneskade i alderen 18 - 40 år. Her har de yngre mulighed for at være sammen med ligestillede og udveksle erfaringer og interesser. Også her tilbydes der aktiviteter, alt efter interesse og formåen.

  Er du interesseret og har lyst til at komme hjemmefra og være sammen med ligestillede, er du altid meget velkommen. Det er uforpligtende at komme på besøg og se stedet/tilbuddet.

  Praktiske oplysninger

  Café Paraplyen
  Fyrvejen 65
  7900 Nykøbing Mors

  Telefon 9970 6690

  Åbningstider: Mandag, onsdag og fredag kl. 8.00 - 13.00.
  Torsdag kl. 10.00 - 13.00 er der specielt åbent for unge mellem 18 og 40 år.

  Visitation sker ved henvendelse til din sagsbehandler.