Gå til hovedindhold

Ledsageordning for personer med handicap

For personer som ikke kan færdes alene uden for hjemmet på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Indhold

  Ledsagelse

  Du kan søge om ledsagelse, hvis du er mellem 12 og 67 år. Du skal have en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som betyder, at du ikke kan færdes alene uden for hjemmet. Hvis du bliver bevilliget ledsagelse, har du ret til 15 timers ledsagelse om måneden.

  Dækning af udgifter i forbindelse med ledsagelse

  Ledsagelse er gratis, men du skal selv betale for udgifter i forbindelse med ledsagelsen. Det kan f.eks. være billetter eller ”nødvendig bespisning” til ledsageren. Du kan få dækket disse udgifter med op til 974 kr. årligt (2023-niveau).
  Du skal sandsynliggøre, at du har haft udgifterne med kvitteringer eller på anden vis. Du kan finde link til ansøgning om dækning af udgifter i forbindelse med ledsagelse her på siden.

  Lovgrundlag

  Lovgrundlaget er serviceloven § 97. Der skal foretages en konkret vurdering af dine forhold, og en bevilling kræver:

  • At du ikke kan færdes alene uden for hjemmet på grund af en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
  • At du kan efterspørge individuel ledsagelse uden socialpædagogisk indhold
  • At du kan give udtryk for – ikke nødvendigvis verbalt – et ønske om at deltage i forskellige aktiviteter
  • At du er bevidst om indholdet i aktiviteten.