Gå til hovedindhold

Specialtandplejen

Specialtandplejen er et komplet tandplejetilbud til borgere, der har særlige behov på grund af et fysisk eller psykisk handicap. Tilbuddet forudsætter henvisning og visitation

Indhold

  Ansøgningskema til Specialtandplejen 2020

  Målgruppe

  Specialtandpleje er et tilbud om tandpleje til udviklingshæmmede, kronisk psykisk syge med flere, der på grund af deres diagnose har svært ved, eller som slet ikke kan benytte tandpleje hos praktiserende tandlæge. Det kan være i længere perioder eller permanent. Ved en psykisk lidelse forstås i denne sammenhæng en egentlig psykose, hvorfor henvisning alene på grund af angsttilstande, f.eks. tandlægeangst eller fobier ikke modtages. Det forudsættes, at borgeren har en væsentlig funktionsnedsættelse, der gør vedkommende afhængig af andres hjælp.

  Hvem kan henvise?

  Henvisning modtages udelukkende fra de socialpædagogiske eller psykiatriske behandlingsmæssige tilbud, som borgeren er tilknyttet, og altså ikke fra praktiserende læge/speciallæge eller praktiserende tandlæge.

  Henvisning kan således ske fra socialpædagogisk botilbud, dagcenter, distriktspsykiatrisk center, psykiatrisk hospitalsafdeling mv. Det forudsættes, at henvisning sker af en fagperson, som har kendskab til borgerens diagnose, f.eks. hospitalslæge, sygeplejerske eller socialpædagogisk leder.

  Henvisning modtages ikke, såfremt denne er begrundet i økonomiske forhold.

  Morsø Kommune har valgt at indgå samarbejde med Aalborg Kommune.

  Hvad koster det?

  Der er egenbetaling i specialtandplejen svarende til egenbetalingen i sygesikringstandplejen.
  Egenbetalingen kan højst beløbe sig til 2.075 kr. pr. år. (2022)
  Egenbetalingen opkræves en gang årligt.

  Transport

  Brugeren af tandplejetilbuddet skal selv sørge for transport.