Gå til hovedindhold

Legater og fonde

Morsø Kommune administrerer flere legater og fonde. Der er forskellige betingelser tilknyttet legaterne.

Indhold

  Der er pt. ingen legater at søge.

  Legater og fonde i Morsø Kommune

  Legatet har til formål, ud fra trangsbestemte og almenvelgørende hensyn, at støtte:

  a) Kvinde eller mand, lidende af ægte trigeminusneuralgi (ansigtssmerter), eller

  b) Kvinde eller mand med psykisk lidelse, eller

  c) Kvinde eller mand med stærk invaliditet, eller

  d) Kvinde, som trænger til opmuntring på grund af egen sygdom eller ulykkestilfælde, eller nær pårørendes død.

  Legatmodtagerne prioriteres i nævnte rækkefølge, og skal i mindst fire år forud for legatets tildeling have haft, og fortsat have, fast bopæl på Mors.

  Legatmodtagerne kan modtage en tildeling:

  • Efter punkt a) hvert andet år
  • Efter punkt b) hvert fjerde år
  • Efter punkt c) hvert fjerde år
  • Efter punkt d) én gang

  Uddeling sker, dels efter ansøgning, dels efter indstilling.
  I begge tilfælde altid efter anbefaling fra læge, præst eller social myndighed/sagsbehandler.

  Der kan søges til legatet igen i efteråret 2024.

  Ansøgning eller indstilling (husk også at vedlægge en anbefaling) sendes til:

  Erna Møller Nielsens Opmuntringslegat
  Morsø Kommune
  Jernbanevej 7
  7900 Nykøbing Mors

  Bestyrelsen for Erna Møller Nielsens Opmuntringslegat
  for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2025

  Hans Ejner Bertelsen, borgmester

  Henning Sørensen, formand for Det Sociale Udvalg

  Niels Bjerre, dommer

  I december måned uddeles et antal legatportioner til fordel for værdig trængende og langvarigt syge mænd og kvinder i Morsø Kommune.

  Der uddeles IKKE legatportioner i 2023.

  Legatet yder støtte til:

  • Nedbringelse af husleje eller tilsvarende udgifter for folke- og førtidspensionister
  • Vedligeholdelse og/eller istandsættelse af boliger for ældre og handicappede i Morsø Kommune
  • Bygninger som tidligere tilhørte stiftelserne i kommunen har fortrinsret
  • Planlægning eller opførelse af boliger for ældre og handicappede i Morsø Kommune.

  Der skal bruges ansøgningsskema for at komme i betragtning til legatet.

  Der kan søges for sidste gang til legatet i foråret 2025.

  Ansøgning sendes til:

  Morsø Kommunes Legat for Ældre og Handicappede
  Jernbanevej 7
  7900 Nykøbing Mors

  Bestyrelsen for Morsø Kommunes Legat for Ældre og Handicappede 
  for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2025

  Mette Moesgaard Jørgensen, provst

  Rasmus Christensen, kommunalbestyrelsesmedlem

  Henning Sørensen, kommunalbestyrelsesmedlem

  Meiner Nørgaard, kommunalbestyrelsesmedlem

  Poul Kristensen, kommunalbestyrelsesmedlem