Gå til hovedindhold

Legater og fonde

Morsø Kommune administrerer flere legater og fonde. Der er forskellige betingelser tilknyttet legaterne.

Indhold

  Der er pt. følgende legater at søge:

  • Skoleinspektør Niels Pagter Sørensens Fond
   Ansøgningsfrist: 14. april 2023
  • Morsø Kommunes Legat for Ældre og Handicappede
   Ansøgningsfrist: 8. maj 2023
  • Fonden Morsø Samvirke
   Ansøgningsfrist: 22. maj 2022

   

  Legater og fonde i Morsø Kommune

  Fondens formål er at støtte:

  1. Unge, der er født bosat eller opvokset i Hvidbjerg, Agerø, Karby, Redsted, Tæbring, Outrup, Rakkeby, Vejerslev, Blidstrup, V. Assels eller Ø. Assels sogn og er under uddannelse indenfor landbrug, fiskeri, handel, håndværk eller industri. Fortrinsvis har unge, der efter endt uddannelse ønsker at virke i en landsby på Mors.
  2. Personer, der tilhører de under a) nævnte erhverv, og som er kommet i økonomiske vanskeligheder, der kan resultere i, at de kan miste deres hjem eller virksomhed.

  Der er nu åbent for at søge frem til 14. april 2023

  Find ansøgningsskema her

  Legatet yder støtte til:

  • Nedbringelse af husleje eller tilsvarende udgifter for folke- og førtidspensionister
  • Vedligeholdelse og/eller istandsættelse af boliger for ældre og handicappede i Morsø Kommune
  • Bygninger som tidligere tilhørte stiftelserne i kommunen har fortrinsret
  • Planlægning eller opførelse af boliger for ældre og handicappede i Morsø Kommune.

  Der skal bruges ansøgningsskema for at komme i betragtning til legatet.

  Link til ansøgningsskema 2023

  Ansøgningsfrist: 8. maj 2023

  Uddeling af legatmidler for 2023 sker på legatets bestyrelsesmøde den 31. maj 2023.
  Ansøgere får svar hurtigst muligt efter bestyrelsesmødet.

  Ansøgning sendes til:

  Morsø Kommunes Legat for Ældre og Handicappede
  Jernbanevej 7
  7900 Nykøbing Mors

   

  Bestyrelsen for Morsø Kommunes Legat for Ældre og Handicappede
  for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2025

  Mette Moesgaard Jørgensen, provst

  Rasmus Christensen, kommunalbestyrelsesmedlem

  Henning Sørensen, kommunalbestyrelsesmedlem

  Meiner Nørgaard, kommunalbestyrelsesmedlem

  Poul Kristensen, kommunalbestyrelsesmedlem

  Fonden støtter aktiviteter til fremme af den erhvervsmæssige, kulturelle og sociale udvikling i Morsø Kommune.

  Ved ansøgning skal CVR-nummer og foreningens / arrangementets kontonummer oplyses.
  Derudover skal budget og/eller regnskab for forening/arrangement medsendes ansøgningen.

  Der er intet ansøgningsskema.

  Ansøgningsfrist: 22. maj 2023.

  Ansøgning (med budget og/eller regnskab) sendes til:

  Fonden Morsø Samvirke
  Morsø Kommune
  Jernbanevej 7
  7900 Nykøbing Mors

  kommunen@morsoe.dk

  Uddeling af legatmidler sker på legatets bestyrelsesmøde den 21. juni 2023.
  Ansøgere får svar hurtigst muligt efter bestyrelsesmødet.

  Bestyrelsen for Fonden Morsø Samvirke
  for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2025

  Hans Ejner Bertelsen, borgmester

  Tore Müller, kommunalbestyrelsesmedlem

  Rikke Würtz, kommunaldirektør

  Peter Anders Møller, slægtning til Frk. Møller

  Tage Odgaard Nielsen, formand for Morsø Erhvervsråd

  Legatet har til formål, ud fra trangsbestemte og almenvelgørende hensyn, at støtte:

  a) Kvinde eller mand, lidende af ægte trigeminusneuralgi (ansigtssmerter), eller

  b) Kvinde eller mand med psykisk lidelse, eller

  c) Kvinde eller mand med stærk invaliditet, eller

  d) Kvinde, som trænger til opmuntring på grund af egen sygdom eller ulykkestilfælde, eller nær pårørendes død.

  Legatmodtagerne prioriteres i nævnte rækkefølge, og skal i mindst fire år forud for legatets tildeling have haft, og fortsat have, fast bopæl på Mors.

  Legatmodtagerne kan modtage en tildeling:

  • Efter punkt a) hvert andet år
  • Efter punkt b) hvert fjerde år
  • Efter punkt c) hvert fjerde år
  • Efter punkt d) én gang

  Uddeling sker, dels efter ansøgning, dels efter indstilling.
  I begge tilfælde altid efter anbefaling fra læge, præst eller social myndighed/sagsbehandler.

  Der kan søges til legatet igen i efteråret 2023.

  Ansøgnings- og/eller indstillingsskema sendes til:

  Erna Møller Nielsens Opmuntringslegat
  Morsø Kommune
  Jernbanevej 7
  7900 Nykøbing Mors

  Bestyrelsen for Erna Møller Nielsens Opmuntringslegat
  for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2025

  Hans Ejner Bertelsen, borgmester

  Henning Sørensen, formand for Det Sociale Udvalg

  Niels Bjerre, dommer

  Fondens formål er at yde støtte til trængende personer, bosiddende på Mors og fortrinsvis personer, der er eller har været beskæftiget ved landbruget, enten som ejere eller som medarbejdere.

  For at komme i betragtning til legatet, skal der bruges ansøgningsskema.

  Der kan søges til legatet igen i efteråret 2023.

  Ansøgning sendes til:

  Kristian Madsen Glintborgs Fond
  Morsø Kommune
  Jernbanevej 7
  7900 Nykøbing Mors

  Bestyrelsen for Kristian Madsen Glintborgs Fond
  for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2025

  Hans Ejner Bertelsen, formand for Økonomiudvalget

  Henning Sørensen, medlem af Økonomiudvalget

  Jesper Balle Kristensen, medlem af Økonomiudvalget

  Søren Goul, medlem af Økonomiudvalget

  Tore Müller, medlem af Økonomiudvalget

  Jens Dahlgaard, medlem af Økonomiudvalget

  Meiner Nørgaard, medlem af Økonomiudvalget

  I december måned uddeles et antal legatportioner til fordel for værdig trængende og langvarigt syge mænd og kvinder i Morsø Kommune.

  Der kan søges til legatet igen i oktober/november 2023.

  Ansøgning sendes til:

  Morsø Kommune
  Borgerservice
  Jernbanevej 7
  7900 Nykøbing Mors

  Uddeling sker medio december.