Gå til hovedindhold

To maj-legater til ældres udgifter og øens udvikling

Fonden Morsø Samvirke lukker og slukker i år og vil uddele det sidste af formuen til udvikling på Mors. Over de næste tre år opløses Morsø Kommunes Legat for Ældre og Handicappede. Begge legater har en del penge, der skal ud og gøre gavn lokalt og med ansøgningsfrist i maj.

Indhold

  Timelønnen kan blive virkelig flot ved at søge et af de to aktuelle legater, som Morsø Kommune er ved at afvikle.

  Morsø Kommune  har længe haft Legat for Ældre og Handicappede, som nu skal opløses over de kommende tre år. Ansøgningsfristen er 8. maj og ansøgningsskemaet kan findes på www.mors.dk under Legater og Fonde.


  Med legatet kan øens folke- eller førtidspensionister, der sidder ekstra hårdt i det måske få en hjælpende hånd ved til huslejen eller for eksempel til en dyr varme- eller elregning.

  Legatet yder også støtte til:

  - Nedbringelse af husleje eller tilsvarende udgifter for folke- og førtidspensionister.

  - Vedligeholdelse og/eller istandsættelse af boliger for ældre og handicappede i Morsø Kommune.

  - Bygninger som tidligere tilhørte stiftelserne i kommunen har fortrinsret.

  - Planlægning eller opførelse af boliger for ældre og handicappede i Morsø Kommune

  Hjælp med at ansøge

  Morsø Kommune opfordrer til, at dem der har overskud til det, vil give en hjælpende hånd til et familiemedlem eller en bekendt, hvis de kunne have brug for hjælp til at udfylde og sende ansøgningen ind.

  Hvis man ikke selv har mulighed for at få printet skemaet, kan Morsø Kommune kontaktes på 9970 7005, hvor også spørgsmål om legaterne kan besvares.

  Morsø Kommune håber, at folk vil give tippet videre til mennesker i deres omgangskreds, som har brug for denne hjælpende hånd.

  Sidste år med Fonden Morsø Samvirke

  Det anden legat er Fonden Morsø Samvirke, som efter mere end 40 år bliver uddelt for sidste gang i år.  Det tilbageværende beløb går til at støtte aktiviteter til fremme af den erhvervsmæssige, kulturelle og sociale udvikling i Morsø Kommune. Ansøgningsfristen er 22. maj 2023.

  Fonden blev oprettet efter Frøken Agnes Møllers testamentariske ønske. Frøken Agnes Møller havde en nær tilknytning til Mors.

  Ved ansøgning skal CVR-nummer og foreningens / arrangementets kontonummer oplyses.
  Derudover skal budget og/eller regnskab for forening/arrangement medsendes ansøgningen.

  Der er intet ansøgningsskema. Ansøgning (med budget og/eller regnskab) sendes til:
  Fonden Morsø Samvirke, Morsø Kommune, Jernbanevej 7, 7900 Nykøbing Mors.

   

  Link til siden med Legater